Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky podpory „Zálohování a přenos obsahu telefonu”

Tyto podmínky upravují nabídku podpory společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone“), na zálohování telefonu a přenosu obsahu pro její zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím mimo společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

 • Zálohování a přenos kontaktů a obsahu telefonu probíhá prostřednictvím zařízení Cellebrite Touch (RedBox). Jedná se o multifunkční samostatné zařízení, které dokáže přenášet data mezi telefony různých značek nebo zálohovat jejich paměti.
 • Přenos dat a zálohování na paměťové SD karty nebo USB flash disky je možný u více jak 3 000 modelů mobilních telefonů (včetně typů Smartphone a PDA jako je Apple iPhone, Android, Symbian, OS Windows Phone 7, Microsoft Mobile, Palm OS a Blackberry).
 • Doba přenosu/zálohy závisí na velikosti přenášených dat.
 • Tato pomoc/podpora je nenárokovým benefitem nabízeným výhradně zákazníkům Vodafone Czech Republic a.s. a společnost Vodafone za ni nenese žádnou odpovědnost.
 • Před započetím přenosu dat bude zájemce o přenos seznámen s technologiemi a postupem použitými při přenosu dat a výslovně upozorněn na rizika s tím spojená.
 • Zájemce o přenos dat bere na vědomí, že při přenosu dat může dojít ke ztrátě či poškození přenášených dat. Za případnou ztrátu či poškození dat v souvislosti s jejich přenosem nese odpovědnost výhradně majitel telefonu.
 • Společnost Vodafone žádným způsobem neukládá zákazníkova zálohovaná nebo přenášená data.
 • Zájemce o přenos dat je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje před i po provedení úkonu, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Při přenosu obsahu dat dojde ke smazání stávajících dat v novém telefonu (výjimkou mohou být některé chytré telefony).
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2018.