Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone Business CyberWall

Podmínky pro poskytování služby Vodafone Business CyberWall společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“ nebo „Poskytovatel“)

1. Základní ustanovení

 • Služba Vodafone Business CyberWall  (dále jen „Služba“) je službou určenou primárně pro firemní zákazníky Vodafone, kteří potřebují chránit koncová zařízení proti internetovým virovým a malwarovým útokům, které mají většinou za cíl dostat se k citlivým datům v zařízení a zneužít je. Službu lze použít na mobilních zařízeních s OS Android, iOS a na PC s Windows.
 • Služba je poskytována společností Vodafone ve spolupráci se společností CheckPoint, která se dlouhodobě zabývá ochranou koncových zařízení. Aktivací této Služby se zákazník zavazuje seznámit se jak s těmito podmínkami Služby, tak s podmínkami služby společnosti CheckPoint a dodržovat je. Vodafone neodpovídá za újmu, která může vzniknout v souvislosti s nedodržením podmínek společnosti CheckPoint či těchto podmínek. Službu mohou využívat zákazníci Vodafone s paušálem mimo zákazníků platformy OneNet.
 • Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít, a další smluvní dokumenty uvedené v Návrhu smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou pro vás dostupné na internetové adrese  www.vodafone.cz v sekci „dokumenty ke stažení“.

2. Popis a podmínky využití Služby

 • Služba se skládá vždy z licence (licenčního klíče) pro danou platformu (Android, iOS, Windows) a aplikace, kterou je nutné stáhnout do zařízení, které chce mít zákazník chráněné. Odkaz na stažení dostává zákazník prostřednictvím SMS zprávy společně s licenčním klíčem při aktivaci služby. Počet zakoupených licenčních klíčů není omezen; přitom platí, že na jedno zařízení lze použít jeden klíč.
 • Služba umí detekovat nezašifrované WiFi sítě a upozornit na ně (Android, iOS, Windows)
 • Služba umí kontrolovat všechny instalované aplikace (jak z oficiálních obchodů tak mimo ně) a upozornit na případné viry v nich (Android, iOS)
 • Služba umí kontrolovat lokálně uložené soubory a upozornit na případné viry v nich (Android, Windows)
 • Služba umí chránit před přístupem na podezřelé a nebezpečné weby vč. Phisingu (Android, Windows, iOS)
 • Služba v rámci ochrany před Phisingem umí provádět v reálném čase heuristické testy a porovnává aktuální načítanou stránku s originálem (Windows)
 • Služba se v rámci ochrany před Phisingem umí integrovat do prohlížeče Chrome a zefektivnit tak antiphisingovou ochranu (Windows)
 • Služba umí chránit před útoky typu Man In The Middle na SSL připojení (Android, iOS)
 • Služba umí detekovat tzv. ransomware a ochránit před ním (Android, Windows)
 • Služba umí upozornit na dostupnost nové verze operačního systému (iOS)
 • Služba se chová jako dvoucestný firewall běžící v tzv. Stealth módu (je neviditelná pro hackery) a zabraňuje posílat viry dále z Vašeho počítače (Windows)
 • Služba chrání operační systém před virovou nákazou během provozu, ale i při samotném bootování či jeho nabíhání (Windows)
 • Služba chrání Vaše osobní údaje (identitu) (Windows)

3. Aktivace Služby

 • Službu aktivujete tak, že kontaktujete některý z prodejních kanálů Vodafone kromě e-shopu a samoobsluhy Můj Vodafone. Do několika minut od aktivace Vám bude zaslán licenční klíč(e) a odkaz na stažení aplikace – je už na Vás, zda se rozhodnete CyberWall instalovat do mobilního zařízení typu iOS, Android, či do Vašeho Windows PC.  Službu deaktivujete opětovným kontaktováním některého z prodejních kanálů Vodafone kromě e-shopu a samoobsluhy Můj Vodafone. Od konce aktuálního zúčtovacího období pak již služba nebude funkční, doporučujeme tedy ji ze zařízení odinstalovat.
 • Pokud nesouhlasíte s podmínkami Služby anebo zpracováním údajů, které jsou nezbytné k poskytování Služby, Službu neaktivujte a nevyužívejte.  Aktivací Služby potvrzujete, že jste se s výše uvedenými dokumenty podrobně seznámil a podmínky, za nichž je Služba poskytována akceptujete.

4. Úhrada

Služba je zpoplatněna pravidelnou měsíční částkou dle platného Ceníku, ve vyúčtování ji naleznete v sekci Ostatní služby.

5. Bezpečnost informací a ochrana osobních údajů

 • Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.
 • Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.
 • Vodafone není v rámci poskytování Služby v pozici správce ani zpracovatele osobních údajů. K veškerému zpracování osobních údajů dochází na straně společnosti CheckPoint. U společnosti CheckPoint je také možné získat informace a uplatnit práva v souladu s platnou právní úpravou.

6. Reklamace Služby

Způsob reklamace Služby se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými ve Všeobecných podmínkách.

7. Ostatní ujednání

 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.