Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky „Předplacené karty 30“

Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené karty Vodafone s názvem „Předplacená karta 30“.

 • Ceny jednotlivých služeb a účtování hovorů na „Předplacené kartě 30“ jsou uvedeny v Ceníku.
 • Po dosažení denní útraty 30 Kč za služby uvedené v Bodě 6 získává zákazník až do konce dne benefit neomezeného volání a SMS do všech sítí a dodatečný objem dat min. 900 MB. Benefit lze využívat v rámci České republiky a v roamingové Zóně 1.
 • Denní limit pro útratu je počítán vždy od začátku dne (od 00:00:00) do půlnoci téhož dne (do 23:59:59).
 • Základní denní objem dat je 1 GB, z toho min. 900 MB zdarma. Účtováno je vždy za každých započatých 10 MB.
 • Dodatečný denní objem dat 900 MB v rámci benefitu je uveden v jeho minimální výši a je odvozen od využívání dat v rámci denní útraty 30 Kč. Pokud zákazník dosáhne denního limitu pouze prostřednictvím volání a SMS, obdrží v rámci benefitu 1 GB dat. V případě dosažení denního limitu datovou spotřebou (tzn. 10 x 10 MB = 100 MB), získává zákazník v rámci benefitu 900 MB dat. Dodatečný objem dat je platný vždy do půlnoci a nespotřebovaná data se nepřevádí do dalšího dne.
 • Do denního limitu 30 Kč se počítají volání a SMS do všech sítí a datový tarif účtovaný po 10 MB v rámci České republiky a roamingové Zóny 1.
 • Do denního limitu 30 Kč se nepočítají ostatní služby – např. platby třetím stranám, Premium SMS, platby za služby Vodafone (např. Balíčky ke kartě, apod.), MMS zprávy, volání a SMS do zahraničí, služby roamingové Zóně 2 a 3.
 • Pokud si zákazník aktivuje některý z Balíčků ke kartě, ztrácí nárok na denní benefit maximální útraty 30 Kč, a služby, které nebudou zahrnuty v rámci aktivovaného Balíčku ke kartě, se budou standardně účtovat dle Ceníku. Denní benefit se automaticky aktivuje opět po skončení platnosti Balíčku ke kartě. Pokud v průběhu hovoru překročí denní útrata 30 Kč, zbytek hovoru již není účtován.
 • Pokud zákazník vyčerpá data přidělená v rámci denního benefitu, je datové připojení zastaveno. Pro obnovení datového připojení si zákazník může jedenkrát denně přikoupit v samoobsluze Můj Vodafone dodatečný objem dat dle platného Ceníku.
 • Z důvodu ochrany Vodafonu před zneužitím nabídek spojených s „Předplacenou kartou 30“ nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit.
 • V případě podezření na zneužívání služeb si společnost Vodafone vymezuje právo na blokaci, deaktivaci nebo změnu služby.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 24. 11. 2022.