Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky předplacené karty „Data Card“ účinné od 1. 7. 2019

 1. Tyto podmínky upravují speciální podmínky předplacené Karty pro partu s názvem „Data Card“.
 2. Ceny jednotlivých služeb a účtování hovorů na Kartě pro partu jsou uvedeny v Ceníku.
 3. Na kartě „Data Card“ je přednastaven Balíček ke kartě FIX – 3 GB dat a SMS v síti Vodafone neomezeně s platností jeden měsíc.
  • Balíček ke kartě FIX se automaticky obnoví vždy po uplynutí měsíčního cyklu, pokud má zákazník dostatek kreditu nebo si Balíček sám nezruší nebo nepřejde na tarifní platební metodu.
  • Cena za Balíček ke kartě FIX se z kreditu strhává v den obnovy Balíčku (může to být jakýkoliv den v měsíci, záleží na dni, ve kterém si zákazník Balíček zaktivoval).
 4. Pro volání do všech sítí v ČR i do zahraničí si musíte dobít kredit. Způsoby dobití kreditu naleznete na vodafone.cz/pece/osobni-a-firemni/otazky/dobijeni-kredit/jak-dobit-kredit/.
 5. Z důvodu ochrany Vodafone před zneužitím nabídek spojených s Kartou pro partu nebude při přechodu na jinou předplacenou kartu nebo při změně platební metody na Vyúčtování (tzn. při přechodu z předplacených služeb na Vyúčtování) převeden na úhradu Vyúčtování nevyčerpaný kredit ani extra kredit. Tento kredit nebude ani vyplacen v hotovosti.
 6. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 7. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 8. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2019 a nahrazují podmínky ze dne 15. 3. 2018.

Vytisknout