Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky nabídky Balíčky k předplaceným kartám Vodafonu

1. Nabídku „Balíčků k předplaceným kartám“ (dále jen „Balíčky“) mohou využít všichni noví i stávající zákazníci společnosti Vodafone s předplacenými kartami, včetně Tarifu na míru s předplacenou platební metodou.

2. Nabídka se skládá z Balíčků popsaných v tabulce níže:

3. Balíčky ke kartě – Komplet

VOLÁNÍ V SÍTI NEOMEZENĚ + 1,2 GB KOMPLET V SÍTI KOMPLET DO VŠECH SÍTÍ
Neomezené volání do sítě Vodafonu + 1,2 GB dat Neomezené volání a SMS do sítě Vodafonu + 2,5 GB dat Neomezené volání a SMS do všech sítí + 6 GB dat

4. Balíčky ke kartě – Volání

VOLÁNÍ V SÍTI NEOMEZENĚ VOLÁNÍ DO VŠECH SÍTÍ 30 VOLÁNÍ DO VŠECH SÍTÍ 100 VOLÁNÍ DO VŠECH SÍTÍ NEOMEZENĚ
Neomezené volání do sítě Vodafonu Neomezené volání do sítě Vodafonu + 30 minut do ostatních sítí Neomezené volání do sítě Vodafonu + 100 minut do ostatních sítí Neomezené volání do všech sítí

5. Balíčky ke kartě – Data a SMS
1,2 GB DAT A SMS V SÍTI NEOMEZENĚ 2,5 GB DAT A SMS V SÍTI NEOMEZENĚ 6 GB DAT A SMS V SÍTI NEOMEZENĚ
1,2 GB dat + neomezené SMS do sítě Vodafonu 2,5 GB dat + neomezené SMS do sítě Vodafonu 6 GB dat + neomezené SMS do sítě Vodafonu

Ceny Balíčků jsou uvedeny v Ceníku.

6. Volání a SMS v rámci Balíčků lze uskutečnit do všech mobilních a pevných sítí v rámci České republiky s výjimkou linek se speciální tarifikací.

7. Objednání Balíčků lze provést ve všech samoobsluhách, prodejnách a přes linku péče o zákazníky. Balíčky je možné začít využívat po přijetí potvrzovací SMS.

8. Současně je možné mít aktivních více Balíčků – je možné kombinovat Balíčky ke kartě – Volání a Balíčky ke kartě – Data a SMS. Není možné kombinovat více Balíčků jednoho druhu a dále Balíčky ke kartě – Komplet s jakýmkoliv jiným typem Balíčků (Balíčky ke kartě – Volání a Balíčky ke kartě – Data a SMS). V tomto případě je ihned ukončena platnost původního Balíčku a původní Balíček je nahrazen nově objednaným. V případě, že si chce zákazník s aktuálně platným Balíčkem ke kartě – Komplet v síti (jehož součástí je neomezené volání v síti Vodafonu) zaktivovat Balíček ke kartě – Volání v síti neomezeně, zákazník obdrží upozornění, že má již Balíček aktivní a k aktivaci nového Balíčku nedojde.

9. Aktivace Balíčků neovlivňuje základní ceny předplacené karty, ke které byl Balíček aktivován. Pro aktivaci Balíčku je nutné mít dostatečný kredit, minimálně v hodnotě ceny Balíčku.

10. V případě Balíčků ke kartě FIX – Volání do všech sítí se nevyčerpané volné minuty převádí pouze do následujícího měsíce, pokud je v tomto měsíci Baliček aktivní. Převedené volné minuty se čerpají až po vyčerpání volných minut na daný měsíc.

11. V případě Balíčku ke kartě – Neomezené volání v síti se cena za minutu mimo síť Vodafone řídí Ceníkem tarifu předplacené karty. Po provolání volných minut z Balíčku ke kartě – Volání do všech sítí, je zákazníkovi účtována sazba dle jeho tarifu/předplacené karty a volné minuty v Balíčku jsou účtovány po první provolané minutě po vteřinách (60+1). V případě Balíčku ke kartě – Volání do všech sítí se po vyčerpání volných jednotek při volání mimo síť Vodafone hovory účtují dle Ceníku tarifu předplacené karty.

12. Cena Balíčků se automaticky a ihned strhne z kreditu.

13. Balíčky se automaticky neobnovují – pokud zákazník chce některý z Balíčků dál využívat, vždy si ho musí opět sám aktivovat. Balíčky FIX se automaticky obnovují každý měsíc.

14. Balíčky nelze zrušit, ruší se automaticky po vypršení platnosti. V době platnosti Balíčku je lze změnit na jiný. Kredit se za nevyužitý Balíček nevrací. Balíčky FIX se automaticky zruší v případě nedostatku kreditu v době obnovy Balíčku FIX nebo lze tyto Balíčky zrušit v samoobsluze, jakékoliv prodejně nebo přes linku péče o zákazníky Vodafonu.

15. Pokud kredit zákazníka, který má aktivní některý z Balíčků, klesne na nebo pod minimální vyžadovanou hodnotu (0 Kč), může jej stále využívat.

16. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb společnosti Vodafone, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.

17. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Náměstí Junkových 1, 150 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

18. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

19. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 9. 5. 2022 a nahrazují podmínky ze dne 1. 9. 2020. Pro zákazníky, kteří si některý z Balíčků aktivovali před 9. 5. 2022, nabývají podmínky účinnosti dne 12. 6. 2022.