Jak zaplatit Vyúčtování ze zahraničního bankovního účtu?

Pro platbu ze zahraničního bankovního účtu potřebujete:

  • číslo našeho účtu: 117292/0300,
  • variabilní symbol, který naleznete na vašem Vyúčtování,
  • IBAN číslo: CZ20 0300 0000 0000 0011 7292,
  • SWIFT kód: CEKOCZPP,
  • název banky příjemce: Československá obchodní banka, a.s.

Platbu proveďte jako běžný bankovní převod.

Pro připsání částky na náš účet není stanovena žádná lhůta. Na lhůtu doručení se proto informujte u vaší zahraniční banky.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone