Zůstanou mi po změně tarifu aktivní všechny doplňkové služby?

Zůstanou aktivní ty služby, které jsou kombinovatelné s novým tarifem. Některé vámi nastavené služby se v souvislosti se změnou tarifu automaticky zruší, nebo naopak aktivují. Kontrolu a změnu nastavení můžete kdykoliv provést v samoobsluze Můj Vodafone v sekci Služby.