Musím být při používání ePokladny připojený k internetu?

  • Z důvodu kontroly platnosti licence je potřeba, aby vaše zařízení bylo k internetu připojené alespoň jednou denně.
  • Připojení k internetu je nutné při synchronizaci dat (z aplikace do portálu a naopak).
  • Připojení je nezbytné při přihlášení, při párování s tiskárnou a terminálem a při platbě kartou.

Kolik dat pro používání ePokladny potřebuji?

  • Pro samotný prodej a synchronizaci účtenek jde o velmi malé přenosy dat - 1 MB dat znamená asi 1 000 vydaných účtenek.
  • Vyšší přenos dat může být při první synchronizaci položek. Zejména, pokud si je předem nastavíte v administračním portálu. Doporučujeme proto zvážit připojení přes wi-fi.

Co když se mi přeruší připojení k internetu?

  • Můžete stále prodávat, funkci aplikace to nijak neovlivní. Je ale potřeba pamatovat na to, aby alespoň jednou denně k připojení k internetu (kvůli kontrole platnosti licence) došlo.
  • Systém je na takovou situaci připraven, transakci si bude pamatovat a v okamžiku opětovného spojení bude tržba zaevidována.

Mějte přehled o svých službách díky aplikaci Můj Vodafone