Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Tisková zpráva

 

VÝSLEDKY ZA ROK 2004 – TÉMĚŘ POLOVINA ZÁKAZNÍKŮ OSKARA VYUŽÍVÁ TARIFNÍ PROGRAMY

23. února 2005

Oskar Mobil a.s. získal v roce 2004 přes 284 365 nových zákazníků. Oskarovy služby tak k 31. prosinci 2004 používalo celkem 1 831 116 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 18,4%.

Oskar Mobil a.s. získal v roce 2004 přes 284 365 nových zákazníků. Oskarovy služby tak k 31. prosinci 2004 používalo celkem 1 831 116 zákazníků, což představuje meziroční nárůst o 18,4%. Tržní podíl společnosti se podle odhadů Oskara během uplynulého roku zvýšil z 16 na 17%.

Na konci prosince 2004 využívalo některý z tarifních plánů již téměř 48% Oskarových zákazníků, což představuje nárůst o 5,4% ve srovnání s rokem 2003. „Některý z našich tarifů využívá téměř polovina všech našich zákazníků, což považujeme za výsledek naší dlouhodobé strategie zaměřené na výhodné ceny a konkurenceschopné služby bez nutnosti písemných závazků,“ říká Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara.

Při odhadované penetraci mobilních telefonů 105% na konci roku 2004 na českém trhu zvýšil Oskar meziročně tržby za služby o 23,7% na 13,4 miliardy korun (v roce 2003 činily 10,8 miliardy korun). Průměrný měsíční příjem na zákazníka (ARPU*) dosáhl 31. prosince 2004 celkem 640 korun – nejvyššího čísla na trhu. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2004 dosáhl Oskar 20,8% podílu na tržbách ze služeb mobilních operátorů v porovnání s 18,9% ve stejném období roku 2003.

Ukazatel OIBDA* (provozní zisk před odpisy a amortizací) vzrostl o 43,4% oproti konci uplynulého roku (2,9 miliardy korun) a činil 4,1 miliardy korun.

V prosinci loňského roku se česká vláda rozhodla vyhlásit tendr na poskytnutí třetí telekomunikační licence v pásmu UMTS. Oskar Mobil a.s. odevzdal podklady do výběrového řízení 4. února 2005 a nyní očekává rozhodnutí ČTÚ, který je pověřen organizací tendru.

Neauditoavané výsledky za rok 2004

Oskar 2004 celkem2003 celkem
Provozní výsledky:
Tržby služeb (mil. Kč)13 38810 820
Provozní ukazatele:
Vývoj počtu zákazníků (v tisících)1,8311,547
Tržní podíl (odhad)17%16%
ARPU1 (v Kč bez DPH)640644
OIBDA1 (mil. Kč)4 1472 892
Podíl tarifních zákazníků 47.9%42.5%

Oskar je obchodní značkou Oskar Mobilu a.s., dceřiné společnosti Telesystem International Wireless Inc. („TIW“). TIW je předním poskytovatelem bezdrátových hlasových, datových a SMS služeb v regionu střední a východní Evropy s téměř 6,7 milióny zákazníků. Společnost působí na rumunském trhu prostřednictvím MobiFonu S.A., známým pod označením Connex. Na českém trhu je TIW zastoupena firmou Oskar Mobil a.s., která své služby poskytuje pod značkou Oskar. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze („TIW“) i na burze NASDAQ („TIWI“).

Od 27. září 2004 se společnost Český Mobil a.s., provozovatel mobilní sítě Oskar, přejmenovala na Oskar Mobil a.s.

Tato informace pochází z tiskové zprávy TIW z 22. února 2004 a je dostupná na internetových stránkách firmy www.tiw.ca. Finanční výsledky jsou neauditované a byly připraveny podle kanadských obecně uznávaných účetních zásad (GAAP).

* Oskar používá termíny provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) a průměrný příjem na zákazníka (ARPU), které se nemusí shodovat s podobně značenými ukazateli vykazovanými jinými společnostmi. Oskar věří, že ukazatel OIBDA, který jiní telekomunikační operátoři používají pod označením EBITDA, poskytuje investorům hodnotné informace, protože vypovídá o síle a výkonnosti Oskarových obchodních aktivit, včetně schopnosti firmy financovat schválené výdaje, jako např. investiční výdaje a ostatní investice, a o její schopnosti získávat a splácet půjčky.Přestože jsou odpisy a amortizace podle všeobecně uznávaných účetních zásad řazeny mezi provozní náklady, představují nepeněžní náklady běžného období spojené s dlouhodobými aktivy, která byla nabyta nebo vytvořena v minulých obdobích. Oskarův ukazatel OIBDA je investory, analytiky a ratingovými společnostmi běžně používán jako základ pro hodnocení a srovnávání periodické a budoucí provozní výkonnosti a hodnoty firem působících v bezdrátových telekomunikacích. Oskar věří, že ARPU spolehlivě vypovídá o atraktivnosti jeho tarifních plánů a nabídky služeb i o schopnosti firmy získávat a udržet si hodnotné zákazníky. Do ARPU nejsou zahrnuty příjmy plynoucí z prodeje zboží, využívání roamingových služeb v síti Oskar zákazníky jiných mobilních sítí a jiné výnosy nevztahující se k poskytování služeb. Ukazatele OIBDA a ARPU by se neměly posuzovat izolovaně ani jako alternativa ukazatelů běžně používaných podle GAAP. Vzájemný vztah mezi OIBDA a provozním ziskem a vzájemný vztah mezi tržbami ze služeb a ARPU v amerických dolarech, najdete v tiskové zprávě společnosti TIW ze dne 22. února 2004 v části věnované ukazatelům nespadajících do standardů GAAP.