Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

Vodafone podporuje Týden udržitelného rozvoje a zákazníkům nabídne data zdarma

16. září 2016

Tuto neděli odstartuje Týden udržitelného rozvoje, který bude 24. září završen koncertem v newyorském Central Parku. V rámci živého přenosu do celého světa vystoupí například Rihanna či kapela Metallica. Týden udržitelného rozvoje připomene sedmnáct Cílů udržitelného rozvoje, které jsou součástí Agendy udržitelného rozvoje oficiálně schválené summitem OSN 25. září 2015 v New Yorku. Vodafone je jedna z firem, které se k plnění těchto cílů také přihlásily. Aby mohli zákazníci Vodafonu zjistit o iniciativě více nebo sledovat koncert na internetu, dostanou 250 MB nebo 1 GB dat zdarma. Stačí jim jen přijít do kterékoliv prodejny Vodafonu v týdnu od 18. – 24. září a říct heslo „planeta“.

K naplnění tří hlavních vizí globální transfromace k udržitelnému rozvoji - vymýcení extrémní chudoby, snížení nerovností a řešení příčin a důsledků změny klimatu a všech 17 konkrétních Cílů udržitelného rozvoje je zapotřebí každé pomoci.” je přesvědčený Michal Broža, který řídí Informační centrum OSN v Praze a doplňuje: ”Je nesmírně důležité, když se firmy jako je Vodafone zapojí do této iniciativy, protože mohou vnést do plnění cílů vytyčených OSN nové možnosti jako technologie a inovace, podpora životního prostředí nebo kvalitní odborníci.”

Vodafone se na udržitelný rozvoj zaměřuje již od roku 2004. Od té doby například: zrecykloval přes 50 000 mobilních telefonů; za posledních 8 let snížil spotřebu papíru o třetinu; 70 % papíru, který používá, je recyklovaný; počet papírových smluv pro zákazníky snížil o 80 %; 75 % spotřebovávané energie Vodafonem je zelené a za zbývající vysazuje vždy ekvivalentní počet stromů na zmenšení uhlíkové stopy - za poslední dekádu tak Vodafone snížil svou uhlíkovou stopu v ČR na jednu třetinu.

Vodafone se letos v červnu navíc stal součástí iniciativy UN Global Compact a zavázal se k plnění deseti principů, které se týkají základních hodnot v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a boje s korupcí. Generální ředitel Vodafonu Balesh Sharma byl za osobní zapojení v prosazování a naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) nominovaný na ocenění Local SDG Pioneer.

Výši dat zdarma získají zákazníci v závislosti na velikosti svého datového balíčku, který mají nastavený. Při základním objemu dat do 499 MB získají zdarma navíc 250 MB. Při základním objemu dat nad 499 MB získají zdarma 1 GB. Data získají firemní i nefiremní zákazníci, kteří využívají tarifní služby s měsíčním datovým tarifem a nefiremní zákazníci s předplacenou kartou.

Více informací o Týdnu udržitelného rozvoje na http://www.globalgoals.org/ a o koncertu na https://www.globalcitizen.org/en/festival/2016/health/.

Informace o cílech udržitelného rozvoje jsou na http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-2015-2030/