Vodafone

Vodafone a T-Mobile oznamují začátek jednání o sdílení infrastruktury

26. září 2006

Společnosti T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic dnes oznámily, že budou jednat o možnosti sdílení a rozvoje infrastruktury pro mobilní služby. Pokud tato jednání budou úspěšná, mohl by jejich výsledek představovat významný krok pro další zlepšování kvality a dostupnosti mobilních služeb poskytovaných českým zákazníkům. Klíčovým přínosem případné dohody obou společností by mohlo být lepší pokrytí a tím i dostupnost služeb pro zákazníky při zmenšených nárocích na počet základnových stanic a tedy i snížení negativních dopadů na životní prostředí. „Tato spolupráce představuje inovativní řešení i v evropském kontextu a je skvělým příkladem průkopnictví České republiky v oblasti mobilních komunikací,“ uvedli zástupci obou společností..

Společnosti T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic dnes oznámily, že budou jednat o možnosti sdílení a rozvoje infrastruktury pro mobilní služby. Pokud tato jednání budou úspěšná, mohl by jejich výsledek představovat významný krok pro další zlepšování kvality a dostupnosti mobilních služeb poskytovaných českým zákazníkům.

Klíčovým přínosem případné dohody obou společností by mohlo být lepší pokrytí a tím i dostupnost služeb pro zákazníky při zmenšených nárocích na počet základnových stanic a tedy i snížení negativních dopadů na životní prostředí.

„Tato spolupráce představuje inovativní řešení i v evropském kontextu a je skvělým příkladem průkopnictví České republiky v oblasti mobilních komunikací,“ uvedli zástupci obou společností.