Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Tisková zpráva

 

PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2004 – OSKAROVY TRŽBY PŘESÁHLY TŘI MILIARDY KORUN

05. května 2004

Oskar v prvním čtvrtletí získal 67 220 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 613 971. Je to o 27% více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 270 568 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval v zacílení na tarifní zákazníky – plných 76% z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 44%. „Výsledky za první čtvrtletí opět potvrzují, že naše dlouhodobé zacílení na budování silné české značky je úspěšné,” uvádí Karla D.

Oskar v prvním čtvrtletí získal 67 220 nových zákazníků. Celkový počet zákazníků, kteří využívají jeho služby, tak vzrostl na 1 613 971. Je to o 27% více než na konci stejného čtvrtletí předchozího roku, kdy s Oskarem volalo 1 270 568 zákazníků. Oskar úspěšně pokračoval v zacílení na tarifní zákazníky – plných 76% z nově získaných zákazníků si aktivovalo tarifní plán a podíl tarifních zákazníků dosáhl na konci čtvrtletí 44%.

„Výsledky za první čtvrtletí opět potvrzují, že naše dlouhodobé zacílení na budování silné české značky je úspěšné,” uvádí Karla D. Stephens, generální ředitelka Oskara. „Úctyhodný podíl nových tarifních zákazníků dokládá, že oslovujeme stále větší množství zákazníků utrácejících více peněz za mobilní služby,“ doplňuje.

Podle interních odhadů vzrostl Oskarův tržní podíl k 31. březnu 2004 na 16,3%, zatímco v závěru stejného období loňského roku dosahoval 14,5%. Oskar dále odhaduje, že v prvním čtvrtletí získal přibližně 36% z celkového počtu nově aktivovaných zákazníků.

Oskar v prvním čtvrtletí letošního roku dosáhl rekordního provozního zisku ve výši 163 mil. Kč (6,2 milionu USD), zatímco ve stejném období roku 2003 vykázal provozní ztrátu ve výši 112,5 mil. Kč (3,8 milionu USD).

Oskarův provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) dosáhl 902,6 mil Kč (34,4 mil. USD). O rok dříve to bylo 508,9 mil Kč (17,3 mil. USD). Podíl OIBDA na celkových tržbách ze služeb dosáhl v prvním čtvrtletí 29%, zatímco ve stejném období loňského roku tento podíl dosáhl 22% a za celý rok 2003 27%. „Naše provozní výsledky jsou základem Oskarova úspěchu,“ uvádí Muriel Anton, Oskarova viceprezidentka pro finance a provozní podporu. „Díky úsporám a rozložení fixních nákladům na mnohem vyšší počet zákazníků dokážeme dosahovat stále lepších výsledků,“ dodává Muriel.

Tržby ze služeb vzrostly o 35% (52% v USD) a dosáhly 3 064,2 mil Kč (116,6 mil. USD). Ve stejném období loňského roku to bylo 2 263,1 mil Kč (76,7 mil. USD). Za tímto výsledkem stojí zejména průměrný nárůst počtu zákazníků o 29% a zvýšení průměrného příjmu na zákazníka (ARPU) o 5,2% v Kč (18,1% v USD). Ten v prvním čtvrtletí dosáhl 623,5 Kč (23,72 USD), zatímco ve stejném období předchozího roku to bylo 592,5 Kč (20,09 USD). Přitom průměrný devizový kurz koruny k americkému dolaru byl v prvním čtvrtletí roku 2004 o 12.4% nižší než ve stejném období roku 2003.

Oskar je obchodní značkou Českého Mobilu a.s., dceřiné firmy Telesystem International Wireless Inc. ("TIW"). TIW je předním mobilním operátorem v regionu střední a východní Evropy s více než 5,2 miliony zákazníků. Společnost je jedničkou na rumunském trhu, kde působí prostřednictvím MobiFonu. Na českém trhu je TIW zastoupena firmou Český Mobil a.s. Akcie TIW jsou kótovány na torontské burze ("TIW") i na burze NASDAQ ("TIWI").

Tato informace pochází z tiskové zprávy TIW z 4. května 2004 a je dostupná na internetových stránkách firmy www.tiw.ca. Finanční výsledky jsou neauditované a byly připraveny podle kanadských obecně uznávaných účetních zásad (GAAP).

1 Oskar používá termíny provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) a průměrný příjem na zákazníka (ARPU), které se nemusí shodovat s podobně značenými ukazateli vykazovanými jinými společnostmi. Oskar věří, že ukazatel OIBDA, který se v účetních výkazech v minulosti objevoval pod označením EBITDA, poskytuje investorům hodnotné informace, protože vypovídá o síle a výkonnosti Oskarových obchodních aktivit, včetně schopnosti firmy financovat schválené výdaje, jako např. investiční výdaje a ostatní investice, a o její schopnosti získávat a splácet půjčky.

Přestože jsou odpisy a amortizace podle všeobecně uznávaných účetních zásad řazeny mezi provozní náklady, představují nepeněžní náklady běžného období spojené s dlouhodobými aktivy, která byla nabyta nebo vytvořena v minulých obdobích. Oskarův ukazatel OIBDA je investory, analytiky a ratingovými společnostmi běžně používán jako základ pro hodnocení a srovnávání periodické a budoucí provozní výkonnosti a hodnoty firem působících v bezdrátových telekomunikacích. Oskar věří, že ARPU spolehlivě vypovídá o atraktivnosti jeho tarifních plánů a nabídky služeb i o schopnosti firmy získávat a udržet si hodnotné zákazníky. Do ARPU nejsou zahrnuty příjmy plynoucí z využívání roamingových služeb v síti Oskar zákazníky jiných mobilních sítí. Ukazatele OIBDA a ARPU by se neměly posuzovat izolovaně ani jako alternativa ukazatelů běžně používaných podle GAAP.