Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

OSKAROVO STIPENDIUM PODRUHÉ

17. února 2005

V letošním roce rozdělí mobilní operátor v rámci druhého ročníku Oskarova stipendia celkem jeden milion korun. Podmínkou pro získání Oskarova stipendia je vypracování speciálních projektů, studií nebo výzkumných zpráv z oblasti telekomunikací a oblastí související s informatikou, elektronikou nebo počítačovou grafikou. Termín pro podání přihlášek do prvního výběrového kola je stanoven na 28. února 2005. Cílem Oskarova stipendia je podporovat výjimečné vysokoškolské studenty, zvyšovat jejich odborné znalosti, rozšíření výuky v oblasti telekomunikačních služeb a podpořit spolupráci studentů s Výzkumným vývojovým centrem na ČVUT v Praze.

V letošním roce rozdělí mobilní operátor v rámci druhého ročníku Oskarova stipendia celkem jeden milion korun. Podmínkou pro získání Oskarova stipendia je vypracování speciálních projektů, studií nebo výzkumných zpráv z oblasti telekomunikací a oblastí související s informatikou, elektronikou nebo počítačovou grafikou. Termín pro podání přihlášek do prvního výběrového kola je stanoven na 28. února 2005.

Cílem Oskarova stipendia je podporovat výjimečné vysokoškolské studenty, zvyšovat jejich odborné znalosti, rozšíření výuky v oblasti telekomunikačních služeb a podpořit spolupráci studentů s Výzkumným vývojovým centrem na ČVUT v Praze. Přestože je stipendijní program otevřen studentům všech typů vysokých škol a tudíž žadatelům téměř všech oborů, prioritní oblastí činnosti Výzkumného a vývojového centra zůstává oblast mobilních komunikací a technických oborů s komunikacemi souvisejících. Proto zohledňuje Řídící výbor a výběrová komise při výběru žadatelů, zda předložené projekty přispívají k výzkumu, inovacím, vývoji nebo zvýšení odbornosti v následujících oblastech: Telekomunikace bezdrátové technologie, aplikace mobilních technologií, informatika, počítačová grafika a design.

"Oskarovo stipendium přichází s možnostmi osobní realizace pro studenty na zajímavých projektech. V komerční sféře má většina začínajících absolventů možnost pracovat pouze na nepříliš zajímavých věcech. Pokud chtějí více zapojit svoji vlastní invenci, tak většinou narazí na problémy s financováním," sdělil Ota Herm student 5. ročníku Elektrotechnické fakulty ČVUT. "Mně osobně přineslo Oskarovo stipendium a působení ve Výzkumném vývojovém centru motivaci při dalším studiu problematiky, o kterou se zajímám. Díky stipendiu jsem měl možnost setkat se zajímavými lidmi, jako například s vedením vývoje společnosti Tim nebo rektorem univerzity Universidad Nacional Mayor de Engenieria v Peru," dodává Martin Orlich student doktorantského studia Elektrotechnické fakulty ČVUT.

"Práce ve Výzkumném vývojovém centru mi pomohla rozšířit náhled nad problematikou návrhu aplikací založených na mobilních nebo síťových technologií. Nevím, jestli bych se k takové problematice mohl přiblížit hned po absolvování školy. Dalším důležitým faktorem práce v centru na pozici GuRu je dohled nad stipendisty, snaha o udržení pracovního týmu, dobrého pracovního nadšení. Při této práci jsem poznal, že není vůbec jednoduché tým koordinovat a motivovat, tak aby se neztratila síla týmu.“ sdělil nám student postgraduálního studia FEL ČVUT Zbyněk Novák.

Stipendistou se může stát student, který splňuje požadavky nutné pro udělení stipendia, v řádném termínu zašle vyplněnou žádost, je doporučen výběrovou komisí daného programu, projde osobním rozhovorem a je vybrán řídícím výborem Výzkumného a vývojového centra. Výběr nových kandidátů se koná každé 3 měsíce s pevně stanovenými termíny pro odevzdání žádostí. Další nejbližší termíny pro odevzdání žádostí jsou 1. června a 1. října 2005.

Více informací k Oskarovu stipendiu najdete na www.oskar.cz/stipendium. Informace o Výzkumném a vývojovém centru jsou k dispozici na www.rdc.cz.