Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

Nadace Vodafone daruje stovky starých počítačů

27. února 2009

Nadace Vodafone v tomto roce rozdělí mezi neziskové organizace v České republice více než 1200 vyřazených počítačů a notebooků. V první vlně získali po 90 a 12 počítačích Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. a obecně prospěšná společnost Elpida plus věnující se pomoci seniorům. V další vlně počítače poputují nízkoprahovým klubům.

Nadace Vodafone v tomto roce rozdělí mezi neziskové organizace v České republice více než 1200 vyřazených počítačů a notebooků. V první vlně získali po 90 a 12 počítačích Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. a obecně prospěšná společnost Elpida plus věnující se pomoci seniorům. V další vlně počítače poputují nízkoprahovým klubům.

„Zhruba dvanácti stům počítačů a notebooků, které využívají pracovníci společnosti Vodafone v nejbližších dnech vyprší záruční lhůta. Proto se je společnost rozhodla věnovat Nadaci Vodafone, která je dále rozdělí mezi neziskové organizace, kde mohou ještě velmi dlouhou dobu sloužit,“ říká ředitel Nadace Vodafone Robert Basch.

Darované počítače ještě ve Vodafone projdou celkovou kontrolou a případnou repasí tak, aby bylo zajištěno, že neziskovkám poputují jen ty v perfektním technickém stavu. Budou vybaveny operačním systémem Microsoft Windows XP.

„Darované počítače využijeme na vybavení učebny, kde probíhá výuka seniorů,“ říká Miroslava Fuchsová, vedoucí Školičky internetu pro seniory obecně prospěšné společnosti Elpida plus. Svaz tělesně postižených rozdělil svých 90 počítačů mezi místní a okresní organizace ve všech krajích České republiky. „Počítače budou v místních a okresních organizacích sloužit pro výuku a vzdělávání zdravotně postižených a pro provoz těchto regionálních organizací,“ říká Helena Klasnová, předsedkyně Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.

Zbylé počítače daruje Nadace Vodafone nízkoprahovým klubům pro mládež, které které plní důležitou preventivní úlohu v životě dospívajících.