Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže „Přejděte k Vodafonu a získejte PlayStation 5 nebo iPhone 13 za 1 Kč“

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž s názvem „Přejděte k Vodafonu a získejte PlayStation 5 nebo iPhone 13 128 GB  za 1 Kč“ v rámci kampaně „Buďte v tom spolu až po uši“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

1. KDE SI ZASOUTĚŽÍTE

Soutěž Přejděte k Vodafonu a získejte PlayStation 5 nebo iPhone 13 128 GB za 1 Kč bude probíhat na webových stránkách:

https://www.vodafone.cz/prejdete-k-nam

2.  DOBA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na výše uvedených stránkách v termínu od 1. 10. 2021 do 31. 10. 2021 (dále jen „Doba soutěže“), přenesení čísla je pak nutné stihnout nejpozději do 15. 11. 2021.

3. KDO SI S NÁMI MŮŽE ZASOUTĚŽIT

Soutěže se můžete zúčastnit pouze pokud jste spotřebitelem (tzn. fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a zákazníkem Vodafonu, starším 18 let (dále jen „Soutěžící“). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou během Doby Soutěže.

4. PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE

Do Soutěže se můžete zapojit po celou Dobu soutěže prostřednictvím stránek www.vodafone.cz/prejdete-k-nam

Na výše uvedených stránkách stačí ponechat kontakt a ozve se vám náš operátor, kterému sdělíte, že máte zájem o zařazení do Soutěže.

Poté stačí, když si v Době soutěže pořídíte tarif z naší aktuální nabídky s měsíčním poplatkem minimálně ve výši 599,- Kč (tarify Red Basic, Neomezený Basic, Neomezený Super nebo Neomezený Premium 5G, ať už samostatně nebo při pořízení s pevným internetem na doma) a včas si k nám přenesete své telefonní číslo, které máte u konkurence. K přenesení čísla (jeho aktivaci v naší síti) musí dojít nejpozději do 15. 11. 2021.

5. VÝHRA

Výherce získá možnost uzavřít jednu z následujících smluv:

  1. smlouvu na 24 měsíců s minimálním měsíčním plněním ve výši 590,- Kč při pořízení vybraných tarifů bez pevného internetu, nebo
  2. smlouvu na 24 měsíců s minimálním měsíčním plněním ve výši 390,- Kč při pořízení tarifů s pevným internetem,

a to za výhodnějších podmínek, na základě, kterých mu bude poskytnuta větší sleva než ostatním zákazníkům, na PlayStation 5 nebo iPhone 13 128 GB (dále jen „Smlouva“). Výsledná cena PlayStation5 nebo iPhone 13 128 GB po poskytnutí slevy bude činit 1,- Kč.

V případě PlayStation 5 je standardní cena 13.601,- Kč, výše slevy pro výherce tak bude činit 13. 600,- Kč.

V případě iPhone 13 128 GB je standardní cena 23.201,- Kč a výše slevy tak bude činit 23. 200,- Kč.

Po akceptaci výhry a uzavření Smlouvy se další podmínky smluvního vztahu mezi Vodafone a výhercem řídí Smlouvou a Podmínkami služeb a zboží za zvýhodněnou cenu (dále jen „Podmínky“).

Při předčasném ukončení Smlouvy je Vodafone oprávněn nárokovat poskytnutou výši slevy na PlayStation5 nebo iPhone 13 128 GB v plném rozsahu v souladu s uzavřenou Smlouvou a Podmínkami.

6. JAK BUDE PROBÍHAT VÝBĚR VÝHERCŮ

Výběr výherců proběhne 16. 11. 2021.

Výhercem se stane 8 Soutěžících, kteří splní podmínky pro zařazení do Soutěže, a to dle níže uvedeného klíče:

 7. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na iPhone 13 128 GB, který bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
17. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na PlayStation 5, která bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
77. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na iPhone 13 128 GB, který bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
107. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na PlayStation 5, která bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
117. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na iPhone 13 128 GB, který bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
177. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na PlayStation 5, která bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
207. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na iPhone 13 128 GB, který bude po aplikaci slevy stát 1 Kč,
277. Soutěžící v pořadí získá nárok na uzavření Smlouvy se slevou na PlayStation 5, která bude po aplikaci slevy stát 1 Kč.

Výherci tedy získají nárok na uzavření Smlouvy (tj. smlouvy na 24 měsíců s minimálním měsíčním plněním ve výši 590,- Kč při pořízení vybraných tarifů bez pevného internetu, nebo smlouvy na 24 měsíců s minimálním měsíčním plněním ve výši 390,- Kč při pořízení tarifů s pevným internetem) se slevou na PlayStation 5 nebo iPhone 13 128 GB.

V případě, že se některý z výherců zřekne nároku na uzavření Smlouvy se slevou na PlayStation 5, která bude po aplikaci slevy stát 1 Kč, nebo nároku na uzavření Smlouvy se slevou na iPhone  13 128 GB, který bude po aplikaci slevy stát 1 Kč, připadne nárok na výhru vždy dalšímu Soutěžícímu, který splnil podmínky pro zařazení do Soutěže, v nejbližším pořadí.

7. KDY VÁM PŘEDÁME PLAYSTATION 5 NEBO iPHONE 12 64 GB

O výhře vás budeme informovat telefonicky, a to v den výběru výherců. Po uzavření Smlouvy vám bude Playstation 5 nebo iPhone 13 128 GB doručen na Vámi sdělenou adresu prostřednictvím České Pošty, případně jinou kurýrní společností.

8. CO JE DOBRÉ VĚDĚT

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy.

Společnost Vodafone je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na webové stránce, kde Soutěž probíhá. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.

9. ODKDY PLATÍ PRAVIDLA

Tato Pravidla jsou platná a účinná od 1. 10. 2021