Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla a výsledky soutěže s Vodafone Inkasem

Výsledky soutěže

Podívejte se, kdo patří mezi 5 šťastných, kteří vyhráli nový iPhone 5s.

 • Pavel Shrbený, Úřetice
 • Miroslav Kučera, České Budějovice
 • Jan Jirásek, Ústí nad Orlicí
 • Oldřich Dundr ml., Vrhaveč
 • Pavel Hrančík, Šlapanic

Všem výhercům zavoláme, proto buďte na příjmu, abyste nový telefon nepropásli. 

Pravidla soutěže

 1. Společnost Vodafone Czech Republic a. s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 (dále jen „Vodafone”) pořádá tuto marketingovou soutěž s Vodafone Inkasem (dále jen „Soutěž”), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla”).
 2. Soutěž probíhá v období od 10. 2. 2014 až do 31. 3. 2014. Soutěže se mohou účastnit zákazníci společnosti Vodafone vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone, a osob jim blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící”), a to aktivováním služby Inkaso. Soutěžícím může být pouze osoba, která udělila souhlas se zpracováním svých osobních Údajů (jak je definováno v Informaci) pro účely uvedené ve Všeobecných podmínkách nebo v Informaci a tento souhlas neodvolala.
 3. Do Soutěže bude zařazen Soutěžící, který splní současně tyto podmínky:
  1.  v době od 10. 2. 2014 do 31. 3. 2014 si aktivuje platby pomocí Inkasa (Návod na aktivaci platby pomocí Inkasa za Vyúčtování je dostupný na internetových stránkách www.vodafone.cz nebo na www.vodafone.cz/inkaso.); nebo
  2.  v případě, že již platbu pomocí Inkasa má aktivní, změní inkasní příkaz ve svém internetovém bankovnictví ve prospěch účtu 217077033/0300 (Informace o změně účtu jsou dostupné na www.vodafone.cz nebo na www.vodafone.cz/inkaso.),
  3. a zaplatí Inkasem alespoň jedno své Vyúčtování v době od 10. 2. 2014 do 4. 5. 2014.V případě, že Soutěžící nesplní všechny výše uvedené podmínky, nebude do Soutěže zařazen.
 4. V Soutěži bude uděleno celkem 6 výher – mobilních telefonů iPhone 5s. Výhru získají Soutěžící dle bodu 3a) podle pořadových čísel získaných na základě času aktivace služby Inkaso od data zahájení Soutěže, a to každý 2 333., 4 666., 6 999. soutěžící v pořadí, a Soutěžící dle bodu 3b) podle pořadových čísel získaných na základě času přijaté platby na nový inkasní účet od data zahájení Soutěže, a to každý 33 333., 66 666. a 99 999. soutěžící v pořadí.
 5. Každý Soutěžící se může zúčastnit Soutěže pouze jednou.
 6. Soutěžící bude v případě výhry kontaktován ze strany Vodafonu za účelem sjednání předání příslušné výhry na svém telefonním čísle. Soutěžící, kteří jsou podnikateli, budou kontaktováni na administrátorském telefonním čísle. Nepodaří-li se Vodafonu Soutěžícího na jím uvedeném telefonním čísle opakovaně (až dvakrát za jeden den) v průběhu 5 pracovních dnů zastihnout a dohodnout se s ním na předání, resp. doručení výhry, propadá tato výhra ve prospěch Vodafonu.
 7. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a výhry nejsou soudně vymahatelné. Soutěžící bere současně na vědomí,že výhra pro něho může mít daňové dopady.
 8. Pokud Soutěžící nechce být aktivací služby Inkaso zahrnut do Soutěže, odešle SMS ve tvaru NE na bezplatné číslo 977 77 a Vodafone Soutěžícího do Soutěže nezařadí.
 9. Pokud Soutěžící neodešle SMS zprávu dle čl. 8. těchto Pravidel, souhlasí s těmito Pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, Vodafonu jakožto správci souhlas ke zpracování svých osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, adresy a telefonního čísla (dále jen „Údaje”), a to pro účely jeho účasti v Soutěži a jejího následného vyhodnocenía zaslání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla Vodafonu; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení ceny v Soutěži. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 10. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při odesílání nebo zpracování Registrace a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení.
 11. Vodafone je oprávněn kdykoli jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na internetových stránkách www.vodafone.cz a www.vodafone.cz/soutez-inkaso. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 12. Tato Pravidla jsou platná a účinná od 10. 2. 2014.

Vytisknout