Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže s Glu o MacBook na Vodafone live!

Pořadatelem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s. Soutěže se může zúčastnit zákazník Vodafonu, který si v době od 1.4.2009 23:59 do 30.4.2008 23:59 stáhne z portálu Vodafone live! alespoň jednu hru od GLU dle svého výběru.

Výherce ceny bude stanoven dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže , a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 2. Výhercem se stane účastník soutěže, jehož pořadí se shoduje s výsledkem podílu dle předchozí věty (bez ohledu na desetinná místa).

Výherce bude do 14 dnů po ukončení soutěže telefonicky kontaktován na telefonním čísle, ze kterého proběhlo stažení hry, za účelem sjednání způsobu převzetí výhry. Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 14 dnů po skončení soutěže, výhra propadá ve prospěch Vodafonu. Soutěžící souhlasí se zpracováním telefonního čísla, jména, příjmení a adresy pro účely organizace soutěže.

Vodafone neodpovídá za to, že se soutěžící nemohl zúčastnit soutěže v důsledku technického selhání nebo zahlcení provozu v sítích elektronických komunikací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Vodafone Czech Republic a.s..

Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit.

Vytisknout