Vodafone

Pravidla soutěže s Electronic Arts o skútr na Vodafone live!

Pořadatelem soutěže je Vodafone Czech Republic a.s.
Soutěže se může zúčastnit zákazník Vodafonu, který si v době od 1.5.2009 23:59 do 31.5.2008 23:59 stáhne z portálu Vodafone live! alespoň jednu hru od Electronic Arts dle svého výběru. K okamžiku ukončení soutěže bude stanoveno pořadí výherců podle času stažení hry.

Výherce 1. ceny bude stanoven dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže, a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 2. Výhercem se stane účastník soutěže, jehož pořadí se shoduje s výsledkem podílu dle předchozí věty (bez ohledu na desetinná místa).

Výherce 2.-3. ceny bude stanoven dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže, a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 5. Výherci se stanou ti účastníci soutěže, jejichž pořadí se shoduje s výsledkem podílu dle předchozí věty (bez ohledu na desetinná místa)a jeho 2. násobkem.

Výherce 4.-6. ceny bude stanoven dle svého pořadí ze všech účastníků soutěže, a to tak, že celkový počet všech účastníků soutěže bude vydělen číslicí 5. Výherci se stanou ti účastníci soutěže, jejichž pořadí se shoduje s 3. až 5. násobkem podílu dle předchozí věty (bez ohledu na desetinná místa).

Výherci budou do 14 dnů po ukončení soutěže telefonicky kontaktováni na telefonním čísle, ze kterého proběhlo stažení hry, za účelem sjednání způsobu převzetí výhry. Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 14 dnů po skončení soutěže, výhra propadá ve prospěch Vodafonu. Soutěžící souhlasí se zpracováním telefonního čísla, jména, příjmení a adresy pro účely organizace soutěže. Souhlas je možné písemně odvolat na adrese sídla Vodafonu; potom však není možné předat výhru. Soutěžící má právo na přístup k údajům, požádat o vysvětlení a případně i požadovat odstranění vzniklého stavu (zejm. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci údajů a další dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Vodafone neodpovídá za to, že se soutěžící nemohl zúčastnit soutěže v důsledku technického selhání nebo zahlcení provozu v sítích elektronických komunikací. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Vodafone Czech Republic a.s.. Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit.

Vytisknout