Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Řekněte nám svůj názor“

Soutěž byla ukončena.

  1. Pořadatelem soutěže „Řekněte nám svůj názor“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001 (dále také jen „Vodafone“). Doba trvání soutěže je od 3.8.09 do 31.8.09
  2. Soutěže se může zúčastnit každý firemní zákazník Vodafonu, který dosáhl 18-ti let věku a je plně způsobilý k právním úkonům a dále splňuje tyto podmínky (dále jen „účastník“): firemní zákazník společnosti Vodafone s IČ, v období trvání soutěže odpoví prostřednictvím dotazníku spokojenosti. Dotazník spokojenosti bude náhodně vybraným zákazníkům odeslán emailem. Email bude současně uložen na stránkách www.vodafone.cz v sekci Právní podmínky – Marketingové soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Vodafonu ani osoby jim blízké.
  3. Do soutěže bude platně zařazen každý účastník , který vyjádří svůj názor prostřednictvím dotazníku spokojenosti v emailu, který obdrží nebo si nechá zaslat prostřednictvím těchto webových stránek (email mu bude doručen nejpozději následující pracovní den po vyplnění žádosti na této stránce) a to v období od 3.8.2009 do 31.8.2009.
  4. Každý účastník se na jedno IČ může zúčastnit soutěže jen jednou.
  5. Po ukončení soutěže bude vylosován výherce ze všech došlých odpovědí v daném termínu. Obsah odpovědi nebude brán v potaz. Vyhrává zákazník, který odpoví v pořadí jako 50., 100. a 150. Výherci získají mobilní telefon Nokia 6300.
  6. Výherce bude společností Vodafone kontaktován na telefonním čísle uvedeném u daného IČ/MA, jako kontaktní číslo a bude dotázán na údaje pro předání výhry. Nepodaří-li se výherce kontaktovat, nebo doručit výherci výhru, propadá výhra ve prospěch společnosti Vodafone.
  7. Vyplněním dotazníku spokojenosti vyjadřuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů - jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely další organizace soutěže a předání výher. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Účastník má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
  8. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování soutěžních odpovědí a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího předčasného ukončení bez udání důvodu. Vodafone si vyhrazuje právo na případnou změnu pravidel soutěže, o čemž budou všichni účastníci včas informováni , a to zveřejněním změny pravidel na adrese www.vodafone.cz.
  9. Na výhru nevzniká právní nárok a nelze ji vyplatit v penězích.
  10. Tato pravidla jsou platná a účinná od 3.8.2009.

Vytisknout