Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o víkend s vozem MINI

 1. Soutěž pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 257 88 001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“) ve spolupráci s generálním partnerem firmou BMW Vertriebs GmbH organizační složka Česká republika, IČ 27564720, s místem podnikání Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 15800 (dále jen BMW). Svou účastí v soutěži můžete získat možnost zapůjčení vozu MINI na víkend od společnosti BMW.
 2. Soutěže se může zúčastnit každý zákazník společnosti Vodafone, který je registrován v Nabídkovém partnerském programu Vodafone a v období od 10.5.2010 do 16.5.2010 do 24:00 odpoví ANO na Úvodní SMS, která mu bude zaslána společností Vodafone nebo tím, že odešle SMS ve tvaru ANO na číslo 61473 (dále jen jako „soutěžící“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vodafone.
 3. Za odeslanou SMS platíte podle svého tarifu.
 4. Po odeslání SMS Vám bude automaticky doručena potvrzovací SMS. V případě, že SMS pošlete ve špatném tvaru nebo na špatné číslo budete o této skutečnosti automaticky informování informační SMS.
 5. Po doručení registrační SMS přidělí Vodafone soutěžícímu pořadové číslo podle doby doručení SMS Vodafone.
 6. Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Svou účast v soutěži můžete kdykoli zrušit odesláním SMS ve tvaru ZRUS na číslo 61474.
 7. Výhry budou přiděleny podle pořadových čísel soutěžících tak, že soutěžící kteří jsou 7. a 77. v pořadí získá možnost zapůjčení vozu MINI na víkend. O výhře bude výherce informován telefonicky pracovníky společnosti BMW a to na čísle z kterého potvrdil svoji účast v soutěži formou registrační SMS. Nepodaří-li se výherce kontaktovat, propadá výhra ve prospěch společnosti BMW. Možnosti zapůjčení vozu MINI na základě výhry v této soutěži musí být využito nejpozději do 30.6. 2010.
 8. Výhru uplatňuje výherce na pobočce BMW, Office Park Centrum Nove Butovice, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, kde si vůz vyzvedne a také vrátí. Auto bude připravené v patek ve cca 12:00. Vrácení musí proběhnout do pondělí do cca 11:00. Výherci zavolá zástupce společnosti BMW a domluví s nim vhodný termín. Při převzetí bude sepsána zápůjční smlouva a předávací protokol – obojí slouží pro výherce jako doklad, že autem oprávněně disponuje (použil by např. při silniční kontrole).
 9. Hodnotu výher nelze vyplatit v hotovosti a nejsou soudně vymahatelné. Výherce bere na vědomí, že výhra pro něj může mít daňové dopady.
 10. Odesláním registrační SMS vyjadřujete souhlas s těmito pravidly a poskytujete společnosti Vodafone souhlas se zpracováním svého telefonního čísla pro účely organizace soutěže. Zároveň také souhlasíte s tím, že v případě výhry bude vaše telefonní číslo předáno společnosti BMW za účelem kontaktování ve věcech výhry. Zadáním vaší emailové adresy udělujete společnosti BMW souhlas s kontaktováním ohledně testovací jízdy a se zasíláním jejich reklamních nabídek. Uvedené údaje poskytujete dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat odesláním SMS ve tvaru ZRUS na číslo 61474; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Více na www.vodafone.cz.
 11. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování registračních formulářů a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
 12. Tato pravidla jsou platná a účinná od 10. 5. 2010.

Vytisknout