Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže o Samsung Galaxy S10+

 1. Pořadatel soutěže, společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen „Vodafone“), pořádá tuto marketingovou soutěž o 10 ks telefonu Samsung Galaxy S10+ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

 2. KDE A KDY SI MŮŽETE ZASOUTĚŽIT
  Zasoutěžit si můžete ve všech prodejnách Vodafonu v době od 8. 3. do 22. 3. 2019 a na eShopu Vodafonu na stránkách www.vodafone.cz.Seznam našich prodejen a otvírací doby najdete na www.vodafone.cz/prodejny (dále jen „Prodejny“).

 3. KDO SI S NÁMI MŮŽE ZASOUTĚŽIT
  Soutěže se můžete zúčastnit, pokud jste starší 18 let a účastníte se jako fyzická osoba (tzn. nejednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu ke společnosti Vodafone, a osoby jim blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit jen jednou během doby Soutěže.

 4. V ČEM SOUTĚŽ SPOČÍVÁ A CO MŮŽETE VYHRÁT
  Pokud uzavřete novou či prodlužíte stávající smlouvu o poskytování zvýhodněných podmínek s minimálním měsíčním plněním ve výši 690 Kč a sdělíte nám heslo „Samsung“, budete zařazeni do slosování o výhru.
  1. Přijďte do naší Prodejny, řekněte prodejci heslo „Samsung“ a uzavřete či prodlužte smlouvu o poskytování Zvýhodněných podmínek v minimální výši 690 Kč.
  2. Navštivte náš eShop, objednejte si tarif Red Naplno nebo Red+. Do poznámky v prodejním košíku napište heslo „Samsung“.
  • Po splnění všech výše uvedených podmínek vás zařadíme do slosování Soutěže. Losování bude probíhat náhodným výběrem výherce. Bude vylosováno celkem 10 výherců. Každý vylosovaný výherce získá jeden z deseti kusů telefonů Samsung Galaxy S10+.
 5. KDY VÁM PŘEDÁME VÝHRU A DETAILY K VÝHRÁM
  O výhře budete informováni telefonicky (na čísle, které nám za tímto účelem předem sdělíte), a to nejdéle do 7 dnů po skončení Soutěže. Vylosovaný výherce musí vyplnit a podepsat Předávací protokol.Hodnotu výher nelze vyplatit v penězích a výhry nejsou soudně vymahatelné. Berte prosím na vědomí, že výhra pro vás může mít daňové dopady a s jejím převzetím a užíváním mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

 6. CO JE DOBRÉ VĚDĚT
  Účastí v této Soutěži vyjadřujete souhlas s těmito Pravidly a berete na vědomí, že pro účely organizace Soutěže a po dobu Soutěže bude Vodafone zpracovávat vaše telefonní číslo, případně další údaje, které nám sdělíte.

  Společnost Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoli technickou chybu při realizaci Soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení. Společnost Vodafone je oprávněna za Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly nebo platnými právními předpisy.

  Společnost Vodafone je oprávněna kdykoli jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici v Prodejně, kde Soutěž probíhá. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 7. ODKDY PLATÍ PRAVIDLA
  Tato Pravidla jsou platná a účinná od 8. 3. 2019.

Vytisknout