Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Pravidla soutěže „Lyžařská valentýnská křížovka”

  1. Soutěž „Lyžařská valentýnská křížovka“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10 (dále jen „Vodafone“). Soutěž technicky zajišťuje společnost Symblaze Praha s.r.o., se sídlem Na Nivách 143/16, Praha 4, 140 00.
  2. Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která v lednu 2009 obdrží eNewsletter Tichá pošta nebo mu bude přeposlán přes speciální formulář „Přeposlat“, který je v něm uvedený, a v době od 26.1. do 5.2.2009 odešle správnou tajenku křížovky prostřednictvím odkazu webové aplikace. (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
  3. Správné znění tajenky bude zveřejněno nejpozději do 6.2.2009 na www.vodafone.cz v sekci Právní podmínky/Marketingové soutěže/Pravidla soutěže „Lyžařská valentýnská křížovka“.
  4. Po skončení soutěže Vodafone stanoví pořadí soutěžících, kteří správně vyluštili tajenku, podle času doručení jejich odpovědí. Každý 20. soutěžící v pořadí získá tapetu na mobil s valentýnským motivem. Výherci budou kontaktováni na e-mailové adrese, na kterou byl doručen eNewsletter Tichá pošta a dotázáni na telefonní číslo (MSISDN) pro zaslání výhry, a to nejdéle do 6.2.2009. Výherce musí nejpozději do 11.2.2009 odpovědět na e-mail, v kterém nám poskytne své telefonní číslo (MSISDN) pro zaslání výhry. Výhra bude výherci poté zaslána nejpozději do 3 pracovních dnů prostřednictvím wap push zprávy. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Vodafonu.
  5. Odesláním odpovědi na soutěžní otázku vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které budou získány v rámci soutěže, pro účely organizace soutěže a marketingu a zasílání nabídek obchodu a služeb. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Vodafonu; odvolání souhlasu však může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v z. č. 101/2000 Sb. (o ochraně osobních údajů).
  6. Vodafone nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při zpracování údajů zadaných soutěžícími a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže (vč. jejího přerušení či ukončení). Vodafone je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, a to zveřejněním změny na www.vodafone.cz.
  7. Tato pravidla jsou platná a účinná od 26.1.2009.

Správné znění tajenky: SURFOVAT.

Vytisknout