Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

1. června 2023

Vodafone oznamuje změny ve vedení společnosti

Vodafone ukončil integraci aktivit bývalé společnosti UPC a ruší tak oddělení integrace, které vedl viceprezident Jan Kohout. Ten nově povede síť značkových prodejen a zároveň přebírá oddělení péče po Anně Hoerové, která po více než dvaceti letech odchází z firmy.

V srpnu 2019 Vodafone oficiálně odstartoval integraci aktivit společnosti UPC Česká republika. Ta je nyní úspěšně ukončena, a proto se Vodafone rozhodl zúžit organizační strukturu firmy. Oddělení integrace, jehož viceprezidentem byl od roku 2019 Jan Kohout, splnilo svůj účel a zaniká. Tým strategie v čele s ředitelem Tomášem Elblem se přesouvá do oddělení financí pod   viceprezidenta Milana Knížete. 

Nový viceprezident pro péči a prodej

Jan Kohout, který byl ve Vodafonu zodpovědný za integraci UPC, přechází na novou pozici, povede síť značkových prodejen Vodafonu a zároveň přebírá oddělení péče o zákazníky. 

„Jsem rád, že po úspěšném dokončení integrace mám příležitost se v nové roli vrátit blíže k našim zákazníkům. Díky skvělým zaměstnancům a zaměstnankyním, unikátní firemní kultuře ve Vodafonu i díky technologiím jsme schopni nabízet lidem skvělé produkty a služby, které jim pomáhají v každodenních životních situacích,“ říká.

Jan Kohout přišel do Vodafonu ze společnosti UPC Česká republika, kde působil na pozici marketingového ředitele. Dva roky byl zodpovědný za rozvoj internetových a televizních služeb napříč zeměmi Česko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Polsko. Má bohaté zkušenosti z oboru telekomunikací, několik let pracoval ve společnosti O2 a GTS Novera.

Z pozice viceprezidentky pro péči o zákazníky odchází po více než dvaceti letech ve firmě Anna Hoerová, která stála za úspěšnými projekty, jako je spuštění chatbota TOBiho nebo změna systému CRM, který se stará o správu vztahů se zákazníky. Byla u neomezené tarifní revoluce, spojení s UPC i u toho, když lidé z oddělní péče o zákazníky přecházeli na práci z domova během pandemie. Byla jednou z mála kolegyň, které zažily všechny ředitele Vodafonu v Česku. 

Představenstvo se mění na správní radu

Statutárním orgánem společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se s účinností k 1. červnu namísto představenstva stává správní rada. V důsledku přijetí nových stanov dochází ke změně z tzv. dualistického systému řízení na monistický a ke stejnému datu proto zaniká dozorčí rada společnosti. Předsedou správní rady je Petr Dvořák, generální ředitel českého Vodafonu, členy správní rady jsou Milan Kníže, viceprezident pro finance a strategii, a Jan Klouda, viceprezident pro právní záležitosti, řízení rizik a korporátní bezpečnost.