Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

12. června 2023

Tady Vodafone 69: Veronika Doubnerová o ESG a CSRD

Máte jasno ve zkratkách ESG, CSRD nebo SDG, díky kterým má být svět lepší? Ano všechny se týkají udržitelnosti a dnešní epizodu budeme věnovat právě tomuto tématu. Moje pozvání do studia přijala Veronika Doubnerová, konzultantka v oblasti udržitelnosti firem, odbornice na cirkulární ekonomiku a povídat si budeme nejen o tom, co znamenají zkratky, které se v tomto oboru používají, ale i o příkladech z praxe. Co konkrétně české firmy dělají, aby pomohli naší planetě. A nevynecháme ani novou směrnici, podle které budou firmy vytvářet své nefinanční reporty a informovat o tom, jak řídí svoji společnost, jaký mají vztah k životnímu prostředí a k sociální oblasti.