Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

10. ledna 2022

Digitalizace zdravotnictví jako odpověď nejen na koronavirovou krizi

Digitální zdravotnictví? Ročně díky němu lze předejít až 165 000 úmrtím V EU a ušetřit až 48 miliard eur, které lze do zdravotnictví investovat jinde a lépe.

Zdravotnické systémy zemí EU mají problémy, které ještě více odhalila koronavirová pandemie. Počet osob trpících obezitou a cukrovkou se zvýšil za posledních 30 let v Evropě dvakrát až třikrát. Kardiovaskulární choroby, které mají s obezitou a cukrovkou přímou souvislost, v rámci celé Evropy zavinily více než polovinu úmrtí. Velkým tématem je také stárnutí populace, kritický nedostatek zdravotnického personálu a akutních lůžek v už tak podfinancovaných nemocnicích.

V tomto kontextu Vodafone pracuje na několika iniciativách, které ukazují hodnotu digitálních technologií pro evropské zdravotnictví. Klíčovou oblastí investic je konektivita, která má zlepšit kvalitu dodávky digitálních zdravotnických služeb a zajistit spravedlivý obecný přístup k péči.

Provedení transformace služeb zdravotnictví ve velkém rozsahu však vyžaduje značné změny v chování zdravotnických institucí a pracovníků, aby byla pokryta nová poptávka ze strany občanů a pacientů. Lékaři a sestry potřebují školení, jak používat digitální nástroje, které dostanou. A zdravotnické instituce musí integrovat nové procesy a způsoby práce, aby mohly využívat výhod nových technologií. Evropské vlády musí hrát aktivní roli v poskytování univerzálního přístupu k digitálním zdravotnickým řešením a zajistit, aby měli všichni digitální schopnosti potřebné k využití inovativních zdravotnických řešení.

Více informací ZDE.