Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Tisková zpráva

 

Vodafone získal ocenění za férový přístup ke svým zaměstnancům

21. listopadu 2018

Rozmanitost na pracovišti napomáhá kvalitněji reagovat na požadavky zákazníků i navrhovat a přinášet nové produkty a služby na míru konkrétní cílové skupině. Rovné podmínky pro všechny zaměstnance zase pomáhají získávat a udržet si ty nejtalentovanější zaměstnance. Odpovědná strategie a přístup se ve Vodafonu zaměřuje na všechny hlavní oblasti diverzity: genderovou, generační, LGBT a na zdravotně znevýhodněné osoby. Z patnáctého ročníku soutěže TOP Odpovědná firma 2018 si kromě pěti zlatých certifikátů napříč kategoriemi odnesl Vodafone právě vítězství v kategorii TOP Odpovědná firma v diverzitě.

Jedna z hlavních zásad, kterou Vodafone uplatňuje hned při náboru, je nediskriminovat a zároveň podporovat viditelnost pracovních příležitostí pro všechny skupiny a generace. Od čerstvých absolventů, přes uchazeče ve věku nad padesát let až po osoby se zdravotním znevýhodněním nebo příslušící k LGBT komunitě. Například při výběrových řízeních na manažerské pozice platí pravidlo, že alespoň dva z pěti kandidátů musí být ženy. Rovnost je uplatňována i u talentových programů pro zaměstnance. Samozřejmostí je každoroční mzdový audit, který hlídá rovnost mezd. Na srovnatelných pozicích mužů a žen je rozdíl aktuálně menší než jeden procentní bod. 

V červenci Vodafone odstartoval projekt, který by měl do firmy přivést také více osob se zdravotním znevýhodněním. Budova Vodafonu je bezbariérová s dobrou dostupností MHD a pracovníci náboru již aktivně vyhledávají kandidáty prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb pro OZP a s pomocí zastřešujících organizací pro OZP. Pozornost se zaměřuje také na detailní posouzení pracovišť, na aktivní zapojení nejvyššího vedení společnosti i na zmapování potřeb stávajících zaměstnanců se zdravotním postižením. 

Do roku 2025 by se chtěl Vodafone stát nejlepším zaměstnavatelem pro ženy a zavedl a zavádí pro ně mnoho zajímavých programů. Globální mateřská politika umožňuje maminkám po uplynutí půlroční mateřské dovolené využít zkrácené pracovní doby na 30 hodin týdně za stejných finančních podmínek, jako kdyby pracovaly na plný úvazek. Program Reconnect cílí na ženy po delší kariérní pauze a pomáhá jim znovu nastartovat kariéru. Kurzy Girls in STEM jsou naopak určeny pro středoškolačky, které si chtějí rozšířit vzdělání v oblasti IT a programování.

Ve Vodafonu věříme, že pokud lidé mohou být na pracovišti sami sebou, nemusí skrývat například svou orientaci, jsou spokojenější, motivovanější, loajálnější a podávají vyšší výkon. Rovné podmínky pro všechny zaměstnance jsou pro nás klíčové,“ uvedla Jana Vychroňová manažerka lidských zdrojů Vodafonu.

V letošním žebříčku soutěže TOP Odpovědná firma v diverzitě zvítězil projekt „LGBT – nevidíme svět černobíle“. S pomocí tohoto projektu Vodafone sleduje zachování rovných podmínek pro zaměstnance a vytváření prostředí, kde každý bude sám sebou. Z nedávného průzkumu vyplynulo, že každý druhý absolvent tají na pracovišti svou orientaci, ačkoli během studií svoji sexuální orientaci již plně odkryli. Při zavádění nových benefitů Vodafone dohlíží na to, aby nebyly diskriminační pro LGBT komunitu (například zákon dává týden volna po narození potomka pouze otcům, interní benefit Vodafonu 10 dnů po narození potomka je platný i pro stejnopohlavní páry).

V roce 2010 zohledňovalo potřeby LGBT komunity pouze 10 procent zaměstnavatelů (zdroj Byznys pro společnost). Jednalo se třeba o placené volno na uzavření registrovaného partnerství (poskytuje se pouze na uzavření sňatku) nebo doprovod partnera k lékaři a další. V současné době plně přiznává svou sexuální orientaci na pracovišti méně než 20 procent příslušníků komunity LGBT (zdroj Prague Pride).