Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Tisková zpráva

 

Pravidelně dobrovolničí jen každý osmý Čech a hledá při tom zábavu

10. května 2011

Pro neziskový sektor pracuje pravidelně dobrovolně bez nároku na odměnu jen 12 % Čechů, tedy zhruba každý osmý. V Evropě je to přitom podle průzkumu Eurobarometr téměř každý třetí Evropan. Dvě třetiny z Čechů, kteří dobrovolničí, tak činí z čistého altruismu, ostatní v tom hledají nové zážitky a narušení pracovního stereotypu. Češi se totiž při pomáhání chtějí bavit a nejčastěji se proto věnují činnostem v přírodě, ačkoliv sami uznávají, že nejvíce pomoc potřebují senioři a handicapovaní. Dobrovolničili bychom více, kdyby to za nás někdo zařídil a podpořil nás třeba zaměstnavatel, tvrdí lidé.

Pro neziskový sektor pracuje pravidelně dobrovolně bez nároku na odměnu jen 12 % Čechů, tedy zhruba každý osmý. V Evropě je to přitom podle průzkumu Eurobarometr téměř každý třetí Evropan. Dvě třetiny z Čechů, kteří dobrovolničí, tak činí z čistého altruismu, ostatní v tom hledají nové zážitky a narušení pracovního stereotypu. Češi se totiž při pomáhání chtějí bavit a nejčastěji se proto věnují činnostem v přírodě, ačkoliv sami uznávají, že nejvíce pomoc potřebují senioři a handicapovaní. Dobrovolničili bychom více, kdyby to za nás někdo zařídil a podpořil nás třeba zaměstnavatel, tvrdí lidé. Vyplynulo to z průzkumu, který nechal Vodafone vypracovat u příležitosti Evropského roku dobrovolnictví.

Proč se Češi do dobrovolnictví nehrnou:

 • nemají dostatek informací, kde by se mohli zapojit
 • tři ze čtyř tvrdí, že by dobrovolničili, kdyby je podpořil zaměstnavatel
 • práci by za ně měl zaměstnavatel zorganizovat, předdohodnout aktivity v neziskovkách nebo jim zaplatit stejně, jakoby byli v práci
 • hrazené dobrovolnické dny ze strany zaměstnavatele zažívá pouze 5 % Čechů
 • 3 % firem organizují dobrovolnictví v rámci teambuildingů

Zaměstnanci Vodafonu mohou každý rok strávit dva dny dle svého výběru prací pro vybranou neziskovou organizaci a tyto dny mají navíc plně hrazeny, jako by byli v práci. Firma jim zároveň organizačně zajistí vše potřebné a hradí i pojištění“ říká Jiří Tošner, předseda občanského sdružení Hestia - Národního dobrovolnického centra. Vodafone možnosti pro dobrovolnictví stále rozšiřuje, letos poprvé mohou jeho zaměstnanci v rámci Evropského roku dobrovolnictví pracovat pro neziskový sektor i v zahraničí v rámci několikatýdenních workcampů. Do firemního dobrovolnictví, nejčastěji v rámci netradičních týmových akcí, se zaměstnanci včetně top managementu zapojují celoročně a drtivá většina z nich využívá možnosti dobrovolničit pravidelně.

Pomáháme tam, kde nás to baví

Podle průzkumu jsou Češi ochotní pomáhat neziskovým nebo veřejně prospěšným organizacím bez nároku na mzdu, musí je to ale bavit. Největší část dobrovolníků, 52 %, pomáhá v oblasti ochrany životního prostředí a to zvláště nejmladší věková kategorie, 40 % se angažuje v dobrovolné podpoře místní kultury či sportu a necelá třetina, 28 % dobrovolníků pomáhá dětem, například v dětských domovech.

„Zaznamenali jsme velké rozdíly mezi oblastmi, kde lidé skutečně pomáhají a těmi, kde si myslí, že je pomoc nejvíce potřeba. Je to dáno zejména náročností práce v daných zařízeních. Jednoduše řečeno, Češi pomáhají tam, kde je práce zároveň baví a dobrovolničení berou jako příjemné narušení pracovního stereotypu,“ říká Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti Vodafone.

Zatímco 42 % Čechů si myslí, že pomoc potřebují zejména senioři a handicapovaní, v dobrovolnické činnosti pro domovy seniorů a zařízení pro handicapované se angažuje jen 15% z nich. Naopak 40 % lidí se dobrovolně angažuje v podpoře místního sportu či kultury, ale přitom je 4 % si myslí, že právě tady je pomoc nejvíce potřeba.

Sociální slabým nejvíce pomáhají lidé v Jihomoravském kraji, Pražáci naopak nejčastěji dobrovolničí v ochraně přírody, například uklízejí v lesích či u potoků a řek. Zvířatům nejvíce pomáhají obyvatelé Ústeckého a Pardubického kraje, na Olomoucku lidé nejčastěji pomáhají znevýhodněným dětem a v dětských domovech a také seniorům a handicapovaným a místní kulturu a sport dobrovolnou prací nejvíce podporují Pražáci, Plzeňáci a lidé z Karlovarska .

Ačkoliv dobrovolnictví pravidelně provozuje pouze 12 % Čechů, dvě třetiny lidí pomáhají neziskovému sektoru finančně. Nejčastěji přispívají částkami v rozmezí 251 až 500 korun. Jen necelých dvacet procent lidí věnuje na veřejně prospěšné projekty více než 1000 korun ročně.

Fakta o dobrovolnictví

 • 12 % Čechů dobrovolničí pravidelně (alespoň 1x ročně);
 • muži pracují převážně fyzicky, u žen je poměr duševních a fyzických dobrovolnických aktivit vyrovnaný;
 • 2 ze 3 dobrovolníků spadají do altruistické motivace tj. dobrovolničí, protože mají pocit, že to okolí potřebuje.
 • 52 % dobrovolníků se angažuje v oblasti životního prostředí, 40 % podporuje místí kulturu a sport, 28 % pomáhá znevýhodněným dětem;
 • podle Čechů nejvíce potřebují pomoc senioři a handicapovaní;
 • dvě třetiny Čechů podporují neziskový sektor i finančně, přispívají nejčastěji 251 až 500 korun ročně;
 • na dotaz, zda ví, že je letošek je Evropským rokem dobrovolnictví, odpověděla kladně zhruba desetina respondentů,

Výzkum probíhal v dubnu 2011 na internetovém panelu společnosti Data Collect, dotazovanými byli zaměstnaní lidé ve věku 18 až 60 let. Dobrovolnictvím byla chápána činnost veřejné prospěšná činnost nebo pomoc neziskové organizaci, kterou člověk vykonával dobrovolně bez nároku na honorář.