Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Předsmluvní informace

Abyste měli veškeré důležité informace předtím, než vám začneme poskytovat služby.

Před objednáním služeb (uzavřením smlouvy) si je pořádně přečtěte a dokumenty si stáhněte. Uzavřením smlouvy s nimi totiž vyjadřujete souhlas.

Kromě dokumentu „shrnutí smlouvy“ jsou všechny dokumenty pro všechny zákazníky stejné. Ať už máte předplacenku nebo rámcovou smlouvu pro firemní zákazníky, vždy se budete řídit těmito základními dokumenty a naše služby vám budeme poskytovat za podmínek uvedených v těchto dokumentech. Samozřejmě to platí jen tam, kde se spolu nedohodneme jinak (vždy má přednost shrnutí smlouvy a vaše písemná smlouva).

Pokud jste si pořídili Oskartu, najdete shrnutí smlouvy, všeobecné podmínky a další dokumenty zde.

Veškeré informace najdete v těchto dokumentech:

1. Shrnutí smlouvy

Zákon nám ukládá povinnost zpřístupnit vám shrnutí smlouvy předtím, než se rozhodnete využívat naše služby. Shrnutí smlouvy vám má usnadnit orientaci mezi nabídkami všech operátorů. Shrnutí smlouvy obsahuje nabídku služeb a cen přímo pro vás‑je určen jen vám.

Pokud se rozhodnete pro naše služby, můžete si díky tomuto dokumentu kdykoliv v budoucnu ověřit, že dostáváte služby, které jste si skutečně objednali.

Shrnutí smlouvy (naši nabídku služeb pro vás) vám poskytneme před učiněním závazné objednávky prostřednictvím SMS zprávy nebo prostřednictvím e-mailu. Tento dokument také následně najdete ve své Internetové samoobsluze Můj Vodafone.  

U předplacených služeb, kde nemáme vaše kontaktní údaje před aktivací SIM karty, zpřístupňujeme shrnutí smlouvy (podle názvu vaší karty) zde:

2. Všeobecné podmínky

Najdete zde nejzákladnější informace: jak objednat či ukončit poskytování služeb, jak reklamovat služby či vyúčtování a jakým způsobem můžete naše služby využívat a jak už ne.

Podmínky pro poskytování předplacených služeb

Jedná se o všeobecné podmínky pro předplacené karty, které jsou pro přehlednost uvedeny v samostatném dokumentu.

3. Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů

Abyste věděli, jaké údaje, k jakým účelům, po jakou odbu a za jakých podmínek zpracováváme.
Více informací najdete na Ochrana soukromí.

4. Ceník

Obsahuje všechny ceny tarifů i doplňkových služeb, jakož i informace o tom, jak účtujeme naše služby.

5. Podmínky přenositelnosti telefonních čísel

Pokud potřebujete své mobilní telefonní číslo přenést od jednoho poskytovatele k druhému, najdete zde, jak na to.

Podmínky změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Pokud potřebujete změnit poskytovatele internetu, můžete nově využít službu popsanou v těchto podmínkách.

6. Podmínky služby m-platba

Pokud prostřednictvím služby m-platba hradíte cenu za služby poskytované našimi smluvními partnery, zde najdete veškeré nezbytné informace.

Obchodní podmínky služby Premium SMS a Dárcovská SMS

Zde najdete informace k možnostem úhrady ceny za zboží a služby poskytované našimi smluvními partnery prostřednictvím Premium SMS nebo Dárcovské SMS (Objednací SMS).

7. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář

Jako spotřebitel můžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření v případě, že k jejímu uzavření došlo na dálku (např. po telefonu nebo přes e-shop). Můžete k tomu využít náš vzor.

V době aktivace SIM jsou na telefonním čísle aktivní následující služby.

Podmínky všech služeb najdete zde.