Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky služby „Připojení bez kabelu Naplno“

O postupu čerpání objemu dat je uživatel informován v Internetové samoobsluze, aplikaci Můj Vodafone a/nebo SMS zprávou na kontaktní číslo. Čerpání dat je počítáno na přenosové vrstvě.

Účtování dat po vyčerpání základního objemu dat

Po vyčerpání základního objemu dat dochází k účtování dat dle platného Ceníku.

Doporučené použití

Pro posouzení vhodnosti Služby vzhledem k plánovanému využití služeb internetu uživatelem, doporučujeme použít nástroj Datová kalkulačka na hwww.vodafone.cz/datova-kalkulacka.

Služba není vhodná pro sledování videa ve vysokém rozlišení, přenosy velkých datových objemů a k využití aplikacemi vyžadujícími garantovanou kvalitou připojení.

Služba je určena zejména pro běžné využívání samotným Účastníkem či Uživatelem. V případě důvodného podezření na zneužívání Služby (například pokud je využívána k distribuci nevyžádaných nebo komerčních sdělení nebo indikuje využívání technických prostředků k obcházení podmínek Služby či ukazuje na sdílení připojení s třetími osobami) či v případě užívání Služby způsobem, který není běžný, v rozporu s Všeobecnými podmínkami nebo může ohrozit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části si vyhrazujeme právo poskytování Služby omezit či přerušit.

Podmínky funkčnosti a parametry kvality Služby

Z důvodu zajištění kvality Služby, kterou Operátor Účastníkovi poskytuje, nutnosti zajistit nejvhodnější podmínky pro dosažení optimální kvality signálu a zajištění dostatečné kapacity sítě Operátora pro řádné poskytování služeb poskytovaných Operátorem, lze Službu využívat pouze za stanovených podmínek a prostřednictvím zařízení (modemu) současně splňujícího minimální stanovené požadavky.

Podmínky dostupnosti Služby

 • Dostupná úroveň pokrytí signálem v daném adresním bodě technologiemi 3G (HSPA+) nebo 4G LTE (LTE 800, LTE 900, LTE 1800, LTE 2100, LTE 2600, LTE- A) je na úrovni (***). Kvalitní pokrytí signálem, se kterým se dovoláte či připojíte uvnitř většiny budov dle mapy pokrytí pro mobilní internet, je uvedeno na www.vodafone.cz/mapa-pokryti
 • Operátor si vyhrazuje právo neuzavřít účastnickou smlouvu na Službu, pokud by nebyl schopen zajistit funkčnost a kvalitu Služby. V takovém případě zájemci o Službu nabídne co nejlepší alternativu.
 • Jednotka modemu je umístěna v pevném místě a tak, aby nebyla vystavena faktorům omezujícím rychlost připojení, jako jsou včetně, ale ne výlučně:
  • počasí,
  • vegetace,
  • umělé horizonty,
  • rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi,
  • překážkami v cestě šíření signálu,
  • koncentraci uživatelů / zařízení využívající síť v okolí zařízení,
  • faktory sítě Internet stojící mimo vliv Operátora.

Požadavky na koncové zařízení (modem)

 • Modem podporuje následující frekvence:
  • LTE Band 1/3/7/8/20/38 FDD 2100 MHz/1800 MHz/2600 MHz/900 MHz/800 MHz.
  • UMTS Band 1/8 2100 MHz/900 MHz.
 • Zisk antény modemu musí činit minimálně:
  • 0.5 dBi (±1 dBi) (790–960 MHz),
  • 1 dBi (±0.5 dBi) (1400–2690 MHz).
 • Zařízení musí podporovat protokol TR069 pro vzdálenou správu a být spravovatelé prostřednictvím infrastruktury Operátora.

V případě nesplnění těchto minimálních požadavků, Služba nemusí být funkční.

Parametry Služby

V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky (resp. snížení) od běžně dostupné rychlosti služby přístupu k internetu má zákazník možnost uplatnit reklamaci dle čl. 3.1.4 Všeobecných podmínek.

Parametry datové služby Připojení bez kabelu Naplno poskytované v pevném místě:

Stahování dat Odesílání dat 
Maximální / inzerovaná rychlost (Mb/s) 8 4
Běžně dostupná rychlost (Mb/s) 6 3
Minimální garantovaná rychlost (kb/s) 20 20

 

Pravidla pro zajištění dostupnosti a kvality Služby v rámci ochrany sítě a vymezení užívaných opatření řízení provozu

Tato pravidla mají za úkol zajistit rovnocennou dostupnost a kvalitu Služby pro všechny Účastníky, kteří si takovou Službu objednají.

Zajištění rovnocenné dostupnosti Služby

Vodafone si vyhrazuje možnost aplikovat opodstatněné řízení datového provozu. Při poskytování služby přístupu k síti internet mohou být aplikována omezení:

 • za účelem splnění povinností přímo vyplývajících z ustanovení právního předpisu nebo na základě rozhodnutí soudu,
 • pro předcházení mimořádným situacím a za účelem zachování integrity a bezpečnosti sítí a služeb poskytovaných prostřednictvím těchto sítí,
 • za účelem minimalizace účinků mimořádného rizika přetížení sítě.

Aplikace těchto omezení vždy vychází z obecných principů relevance, přiměřenosti, účinnosti, nediskriminace a transparentnosti. Tato pravidla nejsou závislá na zúčtovacím období, jejich aplikace je stálá a platí pro všechny datové služby nabízené v síti Vodafone a pro všechny účastníky, kteří si takovou službu objednají.

Při přetížení sítě, resp. její části (např. přetížení jedné základnové stanice) může velmi výjimečně dojít i k poměrnému snížení přiděleného kmitočtového pásma, a tedy i ke krátkodobému řízenému snížení rychlosti. Tento postup je potřeba k tomu, aby byla zachována dostupnost Služby i pro ostatní uživatele sítě Vodafone.

V případě, že datový provoz způsobený jedním zákazníkem ohrožuje integritu Služeb sítě Vodafone, vyhrazuje si společnost Vodafone možnost přerušit či omezit poskytování této služby takovému zákazníkovi.

Poskytování specializované služby

Poskytování specializovaných služeb nemá vliv na parametry Služby uvedené výše. Přehled specializovaných služeb ve smyslu nařízení EU 2120/2015 je dostupný na stránkách Operátora.