Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Curb

Curb je součástí služby, která vás díky kombinaci lokátoru, mobilní aplikace a síťového připojení udržuje v kontaktu s vašimi oblíbenými věcmi. Tyto podmínky platí v rozsahu, v jakém je váš Curb ovládán nebo spravován prostřednictvím aplikace Vodafone Smart App (dále jen „aplikace“). Podrobnější informace o konkrétních funkcionalitách, které jsou k dispozici při používání služby Curb, jsou uvedeny v části 3 níže (dále jen „funkce“).

Poskytovatelem služby Curb je společnost Vodafone.

V rámci těchto podmínek se "vámi" rozumí buď (podle okolností):

a) osoba, která platí měsíční paušál za aktivaci služby a zařízení Curb a spárování s aplikací (dále jen "správce"); anebo

b) osoba komunikující se zařízením Curb prostřednictvím aplikace ("kontaktní osoba").

Pokud správce umožní užívání služby Curb jiné osobě, odpovídá za to, že uživatele seznámil s těmito podmínkám a že uživatel používá službu Curb v souladu s těmito podmínkami.

1  Požadavky na používání služby Curb

1.1 Abyste mohli službu Curb využívat, musíte:

a) zakoupit zařízení Curb;

b) stáhnout aplikaci Vodafone Smart App do svého mobilního zařízení;

c) připojit svůj Curb podle pokynů uvedených v aplikaci;

d) aktivovat službu Curb na vašem zařízení prostřednictvím aplikace; a

e) dokončit aktivaci a personalizaci svého zařízení Curb prostřednictvím aplikace.

1.2 Vezměte prosím na vědomí, že pro zajištění přístupu ke všem funkcím a službám budete muset aplikaci povolit určitá oprávnění ve svém mobilním zařízení.

1.3 Vezměte prosím na vědomí, že zařízení Curb obsahuje SIM kartu určenou výhradně k užívání v tomto zařízení. Podmínky používání této SIM karty upravují podmínky Smart SIM.

2  Cena za službu

2.1 Služba Curb je zpoplatněna a je poskytována vždy na období jednoho měsíce. Pokud jste zákazníkem Vodafone, bude vám poplatek naúčtován ve vašem nejbližším vyúčtování po aktivaci služby Curb a následně každý měsíc, dokud službu neukončíte (deaktivace se provádí prostřednictvím aplikace). Pokud nejste zákazníkem Vodafone, budete při přihlášení do aplikace vyzván k zadání platebních údajů a poplatek za službu Curb vám bude prostřednictvím vámi zadané platební metody naúčtován na začátku každého období, na které si službu Curb aktivujete.

2.2 K využívání služby Curb potřebujete mobilní datové pokrytí. Datové služby jsou součástí služby Curb.

2.3 Veškeré poplatky související s aktivací služby se vám zobrazí v aplikaci před její aktivací.

2.4 Ke stejnému účtu ve Vodafone Smart App můžete připojit až dvacet (20) zařízení Curb, ale v jednom okamžiku budete moci zobrazit pouze jedno (1) zařízení Curb. Každé zařízení musí mít aktivní službu.

3  Funkcionality služby Curb

3.1 Po připojení a aktivaci služby Curb v aplikaci budete moci využívat následující funkce

3.1.1 Lokalizace: V aplikaci budete moci zobrazit polohu svého zařízení Curb. Bude se jednat o polohu lokátoru v okamžiku jeho poslední aktualizace (viz níže Režim sledování), aktuální polohu však můžete získat stisknutím tlačítka obnovení. Abychom se pokusili optimalizovat výdrž baterie zařízení Curb, používáme technologii, která umožňuje pochopit, zda se lokátor pohnul nebo nepohnul, a aktualizuje vaši polohu pouze v případě, že lokátor změní polohu. Pokud je zařízení Curb nečinné nebo se nepohybovalo, uvedeme to v aplikaci. Poloha je poskytována pomocí telematické jednotky nainstalované v lokátoru, která přijímá satelitní signály globálního polohového systému (GPS). Přesnost GPS lokalizace může být ovlivněna vnějšími faktory, jak je vysvětleno níže v těchto podmínkách. Pokud není GPS k dispozici, můžete být stále schopni zobrazit přibližnou polohu svého zařízení Curb pomocí jiných lokalizačních technologií (například mobilní sítě, Wi-Fi nebo Bluetooth), ale mějte na paměti, že tyto technologie nebudou tak přesné jako GP

3.1.2 Trasování v reálném čase: Trasování v reálném čase je režim, který po výběru umožňuje lokalizovat zařízení Curb s větší frekvencí než jiné režimy trasování. Trasování v reálném čase lze v jednom okamžiku používat maximálně 15 minut a lze jej kdykoli zastavit. Po 15 minutách trasování v reálném čase se zařízení Curb vrátí do předchozího režimu.

3.1.3 Zóny: Zóny jsou virtuální hranice, které vytvoříte kolem vámi zvoleného místa. Lze je nastavit a měnit v aplikaci. Pokud zařízení Curb vstoupí do této oblasti nebo ji opustí (podle vašeho výběru), obdržíte oznámení. Vezměte prosím na vědomí, že zóny používají polohu lokalizačního zařízení (aktualizovanou podle frekvence vámi zvoleného režimu) k určení, zda opustilo nebo vstoupilo do virtuální hranice. To znamená, že případná oznámení nemusí odrážet přesný okamžik, kdy váš Curb skutečně zónu opustil nebo do ní vstoupil.

3.1.4 Rychlé upozornění: Stisknutím a podržením tlačítka na zařízení Curb po dobu 3 sekund odešlete jeho aktuální polohu do aplikace. Rychlá upozornění budou zasílána jako oznámení push a lze je povolit v aplikaci v části "Nastavení zařízení".

3.1.5 Historie polohy: Jakmile začnete zařízení Curb používat, budete si moci v aplikaci prohlédnout historii polohy a časová razítka. Historické časové období pro historii polohy se může čas od času měnit.

3.1.6 Navigace / sdílení polohy: Zařízení Curb může sdílet souřadnice své polohy s nativními mapovými aplikacemi vašeho telefonu (například Apple Maps nebo Google Maps), což vám umožní vytyčit trasu k tomuto bodu. Polohu zařízení Curb lze také sdílet s někým jiným. Vezměte prosím na vědomí, že souřadnice zařízení Curb budou odpovídat jeho poslední aktualizované poloze (upozorňujeme, že frekvence aktualizace závisí na zvoleném režimu lokalizace). Kromě toho budete moci vytyčit trasu nebo zobrazit sdílenou polohu pouze v nativní mapové aplikaci (aplikacích) telefonu, což je služba třetí strany. Další informace naleznete v části 7 (Služby třetích stran).

3.1.7 Blízkost a zvukový signál: Když se nacházíte v dosahu Bluetooth zařízení Curb, aplikace vám poskytne přibližnou vzdálenost a ukáže, jak daleko je vaše zařízení Curb. Pokud se nacházíte v dosahu Bluetooth, můžete si pomocí aplikace vyžádat, aby zařízení Curb vydalo krátký zvukový signál. Upozorňujeme však, že požadavek na "pípnutí" není odesílán přes Bluetooth, ale závisí na připojení a pokrytí sítě Vodafone, takže nemusí být okamžitý.

3.1.8 Režimy trasování: Vaše lokalizační zařízení bude pravidelně aktualizovat svou polohu v závislosti na zvoleném režimu trasování. Zařízení Curb má několik různých režimů sledování, které můžete v aplikaci změnit.

3.1.8.1 Režim úspory energie: Poloha se aktualizuje každé 2 hodiny.

3.1.8.2 Každodenní režim: Poloha se aktualizuje každých 30 minut.

3.1.8.3 Režim výkonnosti: Poloha se aktualizuje každých 5 minut.

3.1.8.4 Sledování v reálném čase: Poloha se aktualizuje každých 3-5 sekund. Vezměte prosím na vědomí, že sledování v reálném čase lze v jednom okamžiku používat maximálně 15 minut a po uplynutí této doby se automaticky ukončí.

3.2 Výdrž baterie zařízení Curb závisí na zvoleném režimu trasování. Čím častěji se zařízení Curb aktualizuje, tím rychleji se snižuje životnost baterie. V případě, že zařízení Curb nebude schopno aktualizovat svou polohu, bude aplikace nadále zobrazovat poslední známou polohu zařízení.

3.3 Baterie: Přibližnou životnost baterie zařízení budete moci v aplikaci zobrazit pomocí ikony baterie. Baterie vašeho zařízení Curb může v každodenním režimu vydržet až 5 dní.

3.4 Další funkce: Můžeme kdykoli přidat nebo odebrat funkce, které může vaše zařízení Curb využívat.

4  Omezení služeb

4.1 Službu budeme poskytovat s přiměřenou odborností a péčí. Nezaručujeme však, že budou bezchybné. Přečtěte si prosím výše uvedený oddíl Funkcionality služby Curb, abyste pochopili, jak jednotlivé funkce sledování fungují a jaká jsou s nimi spojená omezení.

4.2 Naším cílem je poskytovat vám službu po celou dobu. Berete však na vědomí a souhlasíte s tím, že povaha základní mobilní, GPS a další použité technologie je taková, že služba (nebo některá z jejích funkcionalit) nemusí být dostupná vždy nebo na určitých místech a služba může být nepříznivě ovlivněna fyzikálními vlastnostmi, které nemůžeme ovlivnit, včetně přetížení sítě, povětrnostních podmínek, elektromagnetických atmosférických podmínek a dalších příčin rušení, které nemůžeme ovlivnit (např. výpadek sítí GPS nebo GSM nebo z důvodů údržby služby), nebo pokud používáte zařízení a/nebo aplikaci v místě nedostatečně pokrytém sítěmi GPS nebo GSM společnosti Vodafone.

4.3 Berete na vědomí, že zařízení Curb je určeno pouze k použití námi uvedenými způsoby a nemělo by být používáno ke sledování osob. Při použití jiným způsobem nemusí být některé služby dostupné nebo nemusí správně fungovat. Pokud dojde k poškození zařízení Curb, služby nemusí být dostupné.

4.4 Zařízení Curb je určeno ke sledování na zemi a nesmí být připojeno/používáno, pokud se nachází v letadle. Zařízení Curb není navrženo tak, aby vyhovovalo všem pravidlům a předpisům týkajícím se používání připojených zařízení napájených z baterií v letadle, a rovněž není navrženo pro použití v zavazadlech uložených v zavazadlovém prostoru letadla. Před cestou si prosím ověřte, jaká omezení pro zavazadla stanovují poskytovatelé cestovních služeb.

4.5 Používání zařízení Curb může čas od času vyžadovat aktualizaci firmwaru. Tyto aktualizace firmwaru jsou povinné, a pokud nebudou dokončeny, nebudou služby dostupné nebo mohou být negativně ovlivněny. Na nutnost povinné aktualizace firmwaru vás upozorníme v aplikaci a poskytneme vám veškeré pokyny, jak aktualizaci dokončit.

5  Vaše povinnosti při používání zařízení Curb

5.1 Při používání služeb musíte dodržovat tyto podmínky. Odpovídáte za dodržování těchto podmínek v případě, že užívání zařízen či služby Curb umožníte jiné osobě (uživateli).

5.2 Pokud nejste uživatelem, odpovídáte za to, že uživatel rozumí způsobu používání zařízení Curb a je si vědom omezení služby, jak je uvedeno v těchto podmínkách.

5.3 Odpovídáte za údržbu baterie zařízení Curb a za dokončení všech aktualizací firmwaru zařízení Curb, které vám oznámíme v aplikaci. Berete na vědomí, že služby nebudou dostupné nebo mohou být nepříznivě ovlivněny, pokud zařízení Curb nemá baterii nebo pokud jste nedokončili aktualizaci firmwaru.

5.4 Nesmíte používat Curb ani žádné služby v rozporu s právními předpisy, za účelem porušení právních předpisů, ani způsobem, který je pro jiné osoby obtěžující.

5.5 Rychlá upozornění jsou přijímána prostřednictvím oznámení push ve vaší aplikaci a ve vašem chytrém telefonu. Za sledování aktivit ve vaší aplikaci jste odpovědní vy. Upozorňujeme, že nemonitorujeme žádná upozornění z aplikace Curb a neodpovídáme za jejich obsah (pravdivost či správnost).

5.6 Berete na vědomí, že zařízení Curb není tísňovou službou. V souvislosti s rychlým upozorněním nebudeme kontaktovat přímo vás, žádné kontakty ani záchranné služby.

5.7 Služby jsou vám poskytovány pro vaše soukromé a nekomerční použití. Nesmíte prodávat žádnou část služeb a nesmíte Curb nijak upravovat ani se o to pokoušet.

5.8 Jste povinni nás informovat, pokud zjistíte závadu na zařízení Curb nebo aplikaci, která vám brání v používání služeb.

5.9 Jste odpovědní za informování každého uživatele o tom, že nebudeme moci poskytovat služby, pokud zařízení nebude mít napájení z baterie nebo nebude mít předplacenou službu, a o dalších omezeních uvedených v těchto podmínkách.

5.10 Pro poskytování služeb je nutné povolit určitá oprávnění v mobilním zařízení. Můžeme také vyžadovat některé informace o vás a/nebo o uživateli (pokud se liší). Souhlasíte s tím, že nám poskytnete pravdivé, přesné a aktuální informace, a přebíráte riziko spojené s poskytnutím nepravdivých, nepřesných nebo neaktuálních informací.  S těmito informacemi budeme nakládat v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

5.11 Pokud nejste uživatel, jste odpovědní za to, že uživatel souhlasil s používáním lokátoru Curb a s tím, aby společnost Vodafone trasovala polohu zařízení Curb pro účely poskytování služby. Jste povinni zajistit souhlas uživatele se shromažďováním a používáním veškerých požadovaných osobních údajů společností Vodafone pro účely poskytování služby.

6  Správci a kontakty

6.1 Vezměte prosím na vědomí, že tento oddíl se vztahuje pouze na případy, kdy Curb, aplikace a služba umožňují interakci a komunikaci mezi více osobami. Služby a funkce, které máte k dispozici (včetně možnosti interakce nebo komunikace kontaktů se zařízením Curb nebo naopak), budou pouze ty, které jsou nabízeny. Tato část proto může obsahovat informace o funkcích, které ještě nejsou k dispozici, ale mohou být k dispozici později. Pokud tato funkce neexistuje nebo nebyla nabízena jako existující, nejsme povinni ji spustit.

6.2 Správce může mít možnost pozvat kontakty k interakci se zařízením Curb a aplikací. Správce je odpovědný za pozvání kontaktů a nastavení úrovně oprávnění, které mohou mít v aplikaci. Správce může přidávat pouze kontakty s mobilním telefonním číslem ze stejné země [a případně ve stejné síti], jako je mobilní číslo používané správcem.

6.3 Kontakty musí být starší šestnácti (16) let, ale v případě, že je některý kontakt mladší 18 let:

6.3.1 musí být správce zákonným zástupcem dítěte; nebo

6.3.2 správce musí před pozváním získat výslovný souhlas zákonného zástupce dítětě; a

6.3.3 správce odpovídá za jednání a případné nedodržení těchto podmínek ze strany kontaktu.

6.4 Údaje kontaktů budeme shromažďovat, používat, uchovávat nebo sdílet za účelem poskytování služeb v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. V případě, že správce pozve kontakt mladší šestnácti let (v rozporu s těmito podmínkami), uděluje správce výslovný souhlas (popř. prohlašuje správce, že získal výslovný souhlas zákonného zástupce kontaktu) se zpracováním osobních údajů kontaktu v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

6.5 Pro přijetí pozvánky si kontakty musí stáhnout aplikaci a postupovat podle pokynů. Pokud si kontakty již stáhly aplikaci pro jiný produkt, mohou používat stejnou aplikaci a budou informovány o všech nevyřízených pozvánkách.

6.6 Platnost pozvánek vyprší po určité době, po jejímž uplynutí bude muset správce kontakt znovu pozvat.

6.7 Každé zařízení Curb má maximální počet kontaktů, které mohou se zařízením komunikovat.

6.8 Oprávnění: V okamžiku, kdy správce pozve kontakty k interakci se zařízením Curb, může zvolit přesná oprávnění, která bude mít daný kontakt.

6.9 Důležité: Správce je výhradně odpovědný za zajištění vhodné úrovně oprávnění pro každý kontakt a je si vědom toho, že určitá oprávnění mimo jiné umožní kontaktu interakci se zařízením Curb, přístup ke službám zařízení a mohou mu dokonce umožnit měnit režimy sledování a zón.

7  Služby třetích stran

7.1 Curb může zobrazovat přístup k obsahu, propagačním akcím, webovým stránkám, aplikacím, službám a zdrojům třetích stran (dále jen "služby třetích stran"), které poskytuje třetí strana. Tyto odkazy poskytujeme pouze pro usnadnění a neneseme odpovědnost za produkty, služby nebo jiný obsah, které jsou poskytnuté třetími stranami. Berete na vědomí, že jakékoli služby třetích stran, které používáte v souvislosti se zařízením Curb, jako jsou aplikace třetích stran přístupné v aplikaci nebo jejím prostřednictvím, nejsou součástí služeb a nejsou námi kontrolovány, a že přebíráte výhradní odpovědnost a veškeré riziko vyplývající z vašeho využívání služeb třetích stran. Rovněž berete na vědomí, že tyto podmínky a zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na žádné služby třetích stran. Jste zodpovědní za přečtení a pochopení všech podmínek a zásad ochrany osobních údajů, které se vztahují na vaše používání jakýchkoli služeb třetích stran.

8  Ztráta zařízení

8.1 Pokud dojde k odcizení, poškození, zničení nebo ztrátě vašeho zařízení Curb nebo mobilního zařízení, na kterém používáte aplikaci, nemáte právo na vrácení poměrné části poplatku za službu odpovídající nevyužitému období. Měli byste nás neprodleně kontaktovat, abychom mohli zabránit další aktivitě na vašem účtu v aplikaci.

9  Připojení 

9.1 V závislosti na pokrytí jsou služby dostupné, pokud se Curb nachází v České republice a v řadě dalších zemí. Seznam zemí podporujících váš Curb se může změnit. Podrobnosti o používání mimo zemi včetně poplatků naleznete v Ceníku. Pokud plánujete cestovat nebo používat zařízení Curb v zahraničí, zkontrolujte prosím aktuální stav tohoto seznamu před cestou.

9.2 I když se budete moci připojit a používat zařízení Curb v zemích, které nejsou oficiálně podporovány, neznamená to, že vám budou v takové zemi dostupné všechny služby nebo že služby a zařízení Curb budou fungovat tak, jak je zamýšleno. Doporučujeme proto, abyste si před cestou zkontrolovali dostupnost služby v seznamu zemí.

9.3 Vezměte prosím na vědomí, že přístup k aplikaci a její používání na vašem mobilním zařízení vyžaduje připojení k internetu, a proto vám mohou vzniknout náklady na roaming v závislosti na vašem mobilním tarifu.

10   Pozastavení a ukončení poskytování služby 

10.1 Poskytování služeb (všech nebo jejich části) a/nebo vašeho účtu Vodafone Smart Tech můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit za následujících okolností:

10.1.1 Pokud máme podezření, že vaše aplikace, Curb nebo služby jsou používány v rozporu s těmito podmínkami nebo podmínkami datových služeb.

10.1.2 Pokud máme podezření, že váš účet, vaše mobilní zařízení nebo váš Curb byl získán neoprávněným, nezákonným, nesprávným nebo podvodným způsobem.

10.1.3 Pokud jste v prodlení s úhradou poplatků za službu.

10.1.4 V případě rizika poškození nebo negativního vlivu na provoz nebo bezpečnost sítě Vodafone.

10.1.5 Pokud nám oznámíte, že došlo ke ztrátě nebo odcizení vašeho zařízení Curb.

10.1.6 Pokud vám trvale nebudeme moci poskytovat služby.

10.1.7 Pokud dojde ke změně platných právních předpisů, nařízení nebo jiných závazných pravidel, které nám brání v poskytování jakýchkoli služeb. Pokusíme se vás informovat o pozastavení, omezení nebo ukončení poskytování vašich služeb, ale není to naší povinností.

10.2 Kromě výše uvedených práv na zrušení můžeme poskytování služeb kdykoli ukončit na základě písemné výpovědi (oznámení) zaslané 30 dní předem.

10.3 Ukončit službu Curb můžete kdykoliv prostřednictvím aplikace (deaktivace služby). V případě ukončení služby před uplynutím doby, na kterou byla služba zakoupena, vám vrátíme poměrnou část za nevyužité období.

11   Závěrečná ustanovení 

10.1 Vodafone dodržuje všechna bezpečnostní nařízení stanovená zákony a právními předpisy platnými v České republice a v rámci Evropské unie. Poskytovatel přijímá a aplikuje veškerá bezpečnostní opatření, na základě aktuálních a nejmodernější poznatků v oblasti bezpečnosti, pro zajištění důvěrnosti osobních údajů a eliminace rizik způsobených neoprávněným přístupem, smazáním, ztrátou nebo poškozením osobních údajů/informací.

10.2 Jsou-li v rámci Služby zpracovávány informace, jsou uloženy a uchovány v zabezpečených systémech, k nimž mají přístup pouze oprávnění pracovníci. Systémy jsou pod neustálým dohledem pro zajištění důvěrnosti, integrity a bezpečnosti informací včetně bezpečnosti proti průniku zvenčí. Vodafone v rámci Služby zajišťuje odpovídající technické a organizační zabezpečení.

10.3 Veškeré údaje jsou zpracovávány po dobu poskytování služby a pro potřeby jejího poskytnutí, vyúčtování či uplatnění práv.

10.4 Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

10.5 V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, podmínky Smart SIM, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

10.6 Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

10.7 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne …