Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky aplikace Vodafone Smart App

Vítejte v aplikaci Vodafone Smart App (dále jen "aplikace"), kterou poskytuje společnost Vodafone Sales and Services Limited, společnost registrovaná v Anglii a Walesu pod registračním číslem 06844137, adresa Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN ("dále jen „společnost“).

1        Licence

Za to, že souhlasíte s dodržováním podmínek této licence, vám udělujeme nevýhradní, nepřenosnou licenci ke stažení, používání a přístupu k aplikaci ve spojení se zařízením Vodafone Smart Tech a/nebo schváleným zařízením třetí strany, které vlastníte nebo ovládáte, a to pouze pro osobní nekomerční použití.

Vezměte prosím na vědomí, že kromě těchto podmínek (které zahrnují podmínky pro vaše používání aplikace) se na jakoukoli aplikaci třetí strany, na váš nákup připojení a/nebo na jakékoli služby a zařízení, které ovládáte prostřednictvím aplikace nebo aplikace třetí strany, mohou vztahovat samostatné podmínky. Pokud vám neřekneme jinak, neodpovídáme za obsah jakýchkoli dalších podmínek ani za fungování aplikace třetí strany a/nebo jakýchkoli souvisejících služeb a zařízení.

2        Cena

Aplikaci lze používat ke:

  • koupi, aktivaci a správě předplatného připojení Vodafone Smart SIM; a
  • (je-li k dispozici) připojení a správě funkcí a služeb spojených s určitými zařízeními Vodafone Smart Tech a schválenými zařízeními třetích stran (zakoupenými samostatně).

Prostřednictvím aplikace si můžete také koupit nebo objednat další služby související s připojenými zařízeními. Tyto další služby můžeme poskytovat my, jiná společnost ze skupiny Vodafone nebo třetí strana. Na takové předplatné se mohou vztahovat poplatky, které vám však budou sděleny při nákupu.

Kromě ceny za předplatné mohou být účtovány poplatky za přenos dat při stahování a používání aplikace v České republice. Pokud k aplikaci přistupujete mimo Českou republiku, mohou vám být účtovány poplatky za data podle standardních cen za data platných pro váš mobilní tarif pro roaming.

3        Vaše povinnosti

Před použitím aplikace si musíte ověřit, zda je kompatibilní s vaším připojeným zařízením. Abyste mohli aplikaci plně využívat, musíte si zakoupit, aktivovat nebo spravovat předplatné Vodafone Smart SIM pro zařízení Vodafone Smart Tech nebo schválené připojené zařízení. Tato zařízení se prodávají samostatně a vztahují se na ně samostatné podmínky. Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za fungování, výkon nebo bezpečnost těchto zařízení nebo aplikací třetích stran používaných k ovládání těchto zařízení.

Aplikaci nesmíte kopírovat, distribuovat, rozbalit (unzip), zpětně analyzovat, dekompilovat ani jinak rozebírat, ani jakýmkoli způsobem používat její prvky, s výjimkou případů povolených příslušnými právními předpisy.

Berete na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví k aplikaci patří společnosti, že práva k aplikaci jsou vám poskytována (nikoli prodávána) na základě licence a že nemáte žádná práva duševního vlastnictví k aplikaci kromě práva používat ji v souladu s podmínkami této licence.

Podle potřeby můžeme automaticky aplikaci aktualizovat a měnit služby za účelem zlepšení výkonu, rozšíření funkčnosti, zohlednění změn operačního systému nebo řešení bezpečnostních problémů. Případně vás můžeme o aktualizaci aplikace z těchto důvodů požádat. Pokud se rozhodnete takové aktualizace nenainstalovat nebo pokud se rozhodnete automatické aktualizace odmítnout, je možné, že nebudete moci aplikaci a služby dále používat.

4        Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti

Před stažením aplikace si musíte ověřit, zda je kompatibilní s vaším zařízením. Abyste mohli aplikaci plně využívat, budete muset připojit buď kartu Vodafone Smart SIM nebo připojené zařízení, které se prodává samostatně.

Abyste mohli aplikaci plně využívat, musíte mít zakoupené, aktivované nebo spravované předplatné Vodafone Smart SIM pro zařízení Vodafone Smart Tech nebo schválené připojené zařízení. Tato zařízení se prodávají samostatně a vztahují se na ně samostatné podmínky.

Pokud je možné aplikaci používat k ovládání určitých funkcí nebo služeb zařízení spojených se zařízeními Vodafone Smart Tech nebo připojenými zařízeními třetích stran, budeme vás informovat o tom, o jaké funkce nebo služby se jedná. Zařízení Vodafone Smart Tech nebo zařízení třetí strany může být prodáváno jako zařízení s dalšími funkcemi nebo službami, které aplikace nedokáže ovládat nebo spravovat a k jejichž používání je třeba aplikace třetí strany. Je třeba zkontrolovat, zda používáte správné aplikace pro provádění souvisejících funkcí na zařízení Vodafone Smart Tech a/nebo zařízení třetí strany.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem je vám aplikace poskytována "tak, jak je", bez podpory a údržby. My ani naši poskytovatelé licence nezaručujeme, že aplikace bude splňovat Vaše požadavky nebo že její provoz bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost za fungování, výkon nebo bezpečnost připojených zařízení a/nebo přidružených aplikací třetích stran používaných k ovládání těchto zařízení. To platí i v případě, že aplikaci lze použít k ovládání určitých funkcí zařízení spojených se zařízeními Vodafone Smart Tech nebo připojených zařízení třetích stran, přičemž fungování a výkon takových služeb se bude řídit samostatnými podmínkami. V rozsahu povoleném zákonem neneseme odpovědnost za jakékoli problémy, které vzniknou s připojeným zařízením nebo aplikací třetí strany.

V rozsahu povoleném zákonem my a naši poskytovatelé licence odmítáme a vylučujeme jakékoliv záruky, prohlášení a další podmínky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo předpokládané a vyplývající ze zákona, obecného práva nebo jinak. Nepřijímáme ani žádnou odpovědnost za fungování, výkon nebo bezpečnost připojených zařízení, služeb nebo aplikací třetích stran. V každém případě je naší maximální odpovědností a jediným prostředkem nápravy vůči vám vrácení ceny aplikace (pokud existuje) v době nákupu. Tímto ustanovením nejsou dotčena vaše zákonná práva jako spotřebitele.

V rozsahu povoleném právními předpisy my i naši poskytovatelé licencí odmítáme a vylučujeme jakékoliv záruky, prohlášení, podmínky jakéhokoli druhu, ať výslovné nebo implicitní, vyplývající ze zákona, obecného práva nebo jinak. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za fungování, výkon nebo bezpečnost připojených zařízení, služeb nebo aplikací třetích stran. V každém případě je naší maximální odpovědností a jediným opravným prostředkem vůči vám vrácení ceny aplikace v době nákupu. Tímto ustanovením nejsou dotčena vaše zákonná práva jakožto spotřebitele.

5        Registrace

Pokud jste zákazníkem Vodafone Czech Republic a.s., budete muset zaregistrovat určité údaje a aplikace automaticky identifikuje údaje o vašem účtu a propojí aplikaci nainstalovanou ve vašem zařízení s vaším účtem Vodafone.

Pokud v současné době nejste zákazníkem společnosti Vodafone Czech Republic a.s., budete muset zaregistrovat určité údaje, včetně čísla mobilního telefonu a e-mailové adresy, abyste mohli používat aplikaci a všechny související služby.

6        Vaše údaje

Abychom vám mohli poskytovat služby prostřednictvím aplikace, budeme shromažďovat určité informace. Vaše údaje budeme shromažďovat, používat, uchovávat nebo sdílet v souladu s přílohou „App Privacy Policy“ a Informacemi pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů společnosti Vodafone Czech Republic a.s., které najdete na www.vodafone.cz.

7        Všeobecné

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu s právním řádem ČR.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat prostřednictvím čísel a spojení které najdete na https://www.vodafone.cz/kontakty/