Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Reklamace služeb a Vyúčtování

Reklamaci se pokusíme vyřídit k oboustranné spokojenosti, ať už se stalo cokoliv.

Jakým způsobem mohu stížnost řešit?

Jakýkoliv problém můžete řešit i s našimi operátory na lince, nebo osobně na našich prodejnách, kde vám rádi pomůžeme bez nutnosti podávat reklamaci.

Kontaktovat naše operátory můžete na lince Vodafone péče o zákazníky na čísle *77 (800 77 00 77)

Stížnosti řešené ve spolupráci s operátory nebo prodejci se pokusíme vyřešit ihned. Pokud to nebude možné, tak v co nejkratším čase ve spolupráci se specializovanými odděleními.

Kam se obrátit v případě poruchy

Pokud jste zaznamenali výpadek některé z našich služeb, informujte nás na lince Vodafone péče o zákazníky na čísle *77 (800 77 00 77), abychom mohli poruchu vyřídit co nejdříve.

Informace o aktuálních výpadcích najdete zde.

Reklamační řízení

Pokud se stížnost nepodařilo s operátory nebo prodejci vyřešit, máte možnost uplatnit reklamaci písemnou formou, kterou vyřídíme dle zákona do 1 měsíce.

Pošlete reklamaci písemně:
Vodafone Czech Republic, a. s.
Reklamační oddělení
náměstí Junkových 2
155 00 Praha 5

Reklamaci doručte na jednu z našich prodejen.

Vyplňte elektronický formulář. Vaše reklamace nebo stížnost přijde rovnou na správné oddělení a nemusíte chodit na poštu.

Reklamace služeb elektronických komunikací

Vzhledem k tomu, že zodpovídáme za rozsah, cenu a kvalitu všech služeb, které vám poskytujeme, můžete uplatnit reklamaci v případě, že vám služby neposkytneme:

  • V dohodnutém rozsahu či kvalitě.
  • V kvalitě odpovídající příslušným právním předpisům.
  • Za cenu odpovídající cenovým ujednáním.

Na základě reklamace nedojde k odložení splatnosti vašeho Vyúčtování.

Jak dlouho trvá vyřízení reklamace podané v souladu s Reklamačním řádem?

Na písemně podanou reklamaci nebo vyplněný Reklamační formulář odpovídáme nejpozději v zákonné lhůtě, tj. do 1 měsíce od jejího doručení. Pokud je třeba pro vyřešení reklamace jednat se zahraničním poskytovatelem, vyřizujeme reklamaci nejpozději do 2 měsíců od jejího doručení. Ujišťujeme vás však, že se vaší stížností budeme zabývat v co nejkratším termínu a budeme se snažit ho vyřešit co nejdříve.

Kam se mohu obrátit v případě, že nesouhlasím s řešením reklamace?

Jestliže nesouhlasíte s vyjádřením k vaší reklamaci, můžete o jeho přezkoumání požádat vedoucí pracovníky reklamačního oddělení. V takovém případě nám svůj nesouhlas zašlete písemně na adresu:

Vodafone Czech Republic, a. s.
Vedení reklamačního oddělení  
náměstí Junkových 2                   
155 00 Praha 5                              

Budeme se snažit přezkoumat vaši žádost v co nejkratší lhůtě, ale musíme vás upozornit, že přezkumné řízení není pokračováním reklamačního řízení. Další možností je obrátit se na náš správní orgán, kterým je Český telekomunikační úřad. Mějte na paměti, že stížnost musí být podána ve lhůtě jednoho měsíce od vyřízení reklamace. Žádost o přezkoumání vyřízení reklamace k vedoucím pracovníkům reklamačního oddělení tuto lhůtu neprodlužuje.

Poslední možností je obrátit se na náš správní orgán, kterým je Český telekomunikační úřad. Vždy by však měla být reklamovaná situace nejprve řešena s naší společností.

V případě, že jste smlouvu uzavřeli v postavení spotřebitele a nesouhlasíte s vyřízením reklamace, lze spor řešit i mimosoudně, a to v případě sporu týkajícího se služeb elektronických komunikací u Českého telekomunikačního úřadu (ctu.cz), v případě sporu týkajícího se poskytování finančních služeb u Finančního arbitra (finarbitr.cz) a v případě ostatních sporů pak u České obchodní inspekce (coi.cz).

Reklamační řád

V tomto Reklamačním řádu najdete zásady, principy a způsob uplatňování vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností za vady při poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „služby“). Svá práva při uplatňování reklamace služeb najdete primárně ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“). Pro Vaši přehlednost jsme shrnuli nejdůležitější informace do tohoto Reklamačního řádu, kde najdete i další zásady, principy a způsob uplatňování vašich práv jako zákazníka v souvislosti s naší odpovědností za vady při poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále jen „služby“). Věřte nám, že se budeme snažit vyřešit všechny spory k vaší spokojenosti.