Vodafone

Reklamace

Svoji reklamaci nebo stížnost můžete vyřídit elektronicky pomocí našeho online fomuláře.

(Nepovinné)
Maximální velikost příloh je 20 MB.

Vaše telefonní číslo a heslo

Reklamace zaslané prostřednictvím reklamačního formuláře vyřídíme z 90 % do 10 pracovních dní. Složitější případy vyřešíme do 30 dnů.

Pokud nevíte heslo a chcete nám žádost poslat poštou, vyplněný formulář si vytiskněte. Vyplněný a vytištěný formulář můžete poslat poštou na naši adresu Vodafone Czech Republic, a.s., Reklamační oddělení, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5. Stejně tak ho můžete odevzdat v některé z našich prodejen. Písemnou reklamaci zaevidujeme a odpovíme vám písemně poštou v zákonem stanovené lhůtě, a to nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.