Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

OneNet formuláře

Všechny užitečné formuláře hezky pohromadě. Pro firemní i nefiremní zákazníky.

Doporučujeme formulář nejprve stáhnout a uložit do počítače. Tím zajistíte správné fungování prolinků a vyplňování polí. Pokud ješte nemáte Acrobat Reader (budete ho potřebovat při otvírání PDF souborů), můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Formuláře

Dokument slouží k převod práv a závazků na jiného uživatele.

Dokument slouží k žádosti o zavedení administrátorského hesla. Pokud využijete možnost zaslání formuláře ke zpracování na emailovou adresu, napište do předmětu slovo „Heslo“. Tímto krokem zajistíte přednostní zpracování.

Formuláře k uplatnění individuálních práv dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o přenos vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Právo na přenositelnost se použije na osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytl, a to na základě udělení souhlasu či v rámci plnění smlouvy mezi námi.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu a dle účelů v souladu s právní úpravou. Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o výmaz vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Domníváte-li se, že zpracováváme některé vaše nepřesné či neúplné osobní údaje, vyplňte a odešlete nám tento formulář, abychom příslušné osobní údaje mohli opravit.

Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zajímá-li vás, jaké osobní údaje (zákaznická data) o vás zpracováváme (a to včetně kopie těchto osobních údajů), a také jak je zpracováváme, vyplňte a odešlete nám tento formulář.

Přejete-li si vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které zpracováváme na základě plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu či dle oprávněného zájmu správce, a to včetně profilování, odešlete nám tento vyplněný formulář.

Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o zrušení omezení zpracování vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V souladu s právní úpravou zpracováváme vaše provozní a lokalizační údaje po dobu šesti měsíců od jejich vzniku. Přejete-li si kopii těchto osobních údajů, odešlete nám vyplněný formulář a posoudíme, zda jste identifikovaným subjektem údajů a můžeme vám tyto osobní údaje poskytnout. Posouzení, zda jste či nejste identifikovaným subjektem údajů pro poskytnutí provozních a lokalizačních údajů, je zásadní, abychom chránili vaše soukromí.

Chcete o Vodafonu vědět víc?

Užitečné formuláře už jste si prohlédli. Máme ale i jiné dokumenty a brožury.

Více informací