Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Firemní formuláře

Všechny užitečné formuláře hezky pohromadě. Pro firemní i nefiremní zákazníky.

Doporučujeme formulář nejprve stáhnout a uložit do počítače. Tím zajistíte správné fungování prolinků a vyplňování polí. Pokud ješte nemáte Acrobat Reader (budete ho potřebovat při otvírání PDF souborů), můžete si jej zdarma stáhnout zde.


Změny na účtu

Dokument slouží ke změně osobních údajů.

Tip: Vyplňte formulář online v Můj Vodafone a ušetřete si spoustu času.

Dokument slouží k převodu Rámcové smlouvy na jiného uživatele. V případě převodu na fyzickou osobu podnikající je nutné k formuláři přiložit kopii Živnostenského listu Nového zákazníka. Současně ji nelze převést mezi Původním zákazníkem, který je právnickou osobou, a Novým zákazníkem, který je fyzickou osobou podnikající.

Dokument slouží k převodu práv a závazků na jiného uživatele. V případě, že je původní společnost/živnost kompletně zrušená=vymazaná z obchodního rejstříku či je ukončená činnost, použijte tento formulář (PDF).

Tip: Vyplňte formulář online v Můj Vodafone a ušetřete si spoustu času.

Dokument slouží ke změně administrátorského hesla zákazníka. Pokud využijete možnost zaslání formuláře ke zpracování na emailovou adresu, napište do předmětu slovo „Heslo“. Tímto krokem zajistíte přednostní zpracování.

Dokument slouží k provedení změn po úmrtí zákazníka.

Dokument slouží pro převod čísla z již zaniklé/zrušené společnosti.

Dokument slouží k předčasnému ukončení poskytování zvýhodněných podmínek a výpověď smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací podle ust. § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Dokument slouží k ukončení nájmu koncových zařízení.

Formulář slouží ke změně umístění pevné linky.

Tip: Vyplňte formulář online v Můj Vodafone a ušetřete si spoustu času.

Změny týkající se plateb

Dokument slouží pro vrácení Volají jistiny pro osoby, které již nejsou na uzemí ČR a nemají tuzemský účet

Tip: Vyplňte formulář online v Můj Vodafone a ušetřete si spoustu času.

Dokument slouží pro písemné Potvrzení bezdlužnosti pro neaktivní zákazníky či neaktivní plátce a pro zvláštní případy (např. potvrzení si vyžádá banka…)

Tip: Vyplňte formulář online v Můj Vodafone a ušetřete si spoustu času.

Dokument slouží k získání potvrzení o registraci DPH.

Ostatní formuláře a žádosti

Dokument slouží jako čestné prohlášení pro případy zneužití osobních údajů zákazníka.

Dokument slouží k využítí 30denní záruky spokojenosti na vrácení zboží a služeb.

Dokument slouží pro případ odstoupení ve 30 dnech od uzavření - záruka spokojenosti.

Dokument slouží jako žádost o kopii Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek pro firemní zákazníky.

Formuláře k uplatnění individuálních práv dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Všechny tyto formuláře můžete také snadno vyplnit v Můj Vodafone. Zajistíte si tak odeslání dokumentu z pohodlí domova. Nemusíte chodit na poštu či náš obchod a tím bude vaše žádost rychleji zpracována.

Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o přenos vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Právo na přenositelnost se použije na osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytl, a to na základě udělení souhlasu či v rámci plnění smlouvy mezi námi.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro nezbytně nutnou dobu a dle účelů v souladu s právní úpravou. Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o výmaz vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Domníváte-li se, že zpracováváme některé vaše nepřesné či neúplné osobní údaje, vyplňte a odešlete nám tento formulář, abychom příslušné osobní údaje mohli opravit.

Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Zajímá-li vás, jaké osobní údaje (zákaznická data) o vás zpracováváme (a to včetně kopie těchto osobních údajů), a také jak je zpracováváme, vyplňte a odešlete nám tento formulář.

Přejete-li si vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a které zpracováváme na základě plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu či dle oprávněného zájmu správce, a to včetně profilování, odešlete nám tento vyplněný formulář.

Odesláním tohoto vyplněného formuláře žádáte o zrušení omezení zpracování vašich osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

V souladu s právní úpravou zpracováváme vaše provozní a lokalizační údaje po dobu šesti měsíců od jejich vzniku. Přejete-li si kopii těchto osobních údajů, odešlete nám vyplněný formulář a posoudíme, zda jste identifikovaným subjektem údajů a můžeme vám tyto osobní údaje poskytnout. Posouzení, zda jste či nejste identifikovaným subjektem údajů pro poskytnutí provozních a lokalizačních údajů, je zásadní, abychom chránili vaše soukromí.

Chcete o Vodafonu vědět víc?

Užitečné formuláře už jste si prohlédli. Máme ale i jiné dokumenty a brožury.

Více informací