Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

15. prosince 2021

Malé a střední podniky generují více než polovinu evropského HDP. Ty, které neprošly digitalizací, mají nejistou budoucnost

Věděli jste, že v Evropě existuje více než 1,2 mil. evropských podniků, které nejsou digitalizované? Pokud by tak učinilo jen 100 000 z nich, vedlo by to k celkovému zvýšení obratu až o 148 miliard eur. Malé a středně velké firmy jsou rozhodující součástí evropské ekonomiky, neboť poskytují pracovní místa a podněcují hospodářský růst. Nyní však čelí nejisté budoucnosti.

Organizace OECD zjistila, že polovina malých a středních firem čelí závažným výpadkům příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19 a bez další podpory se celá jedna třetina těchto podniků obává o svou budoucnost. 

Průzkum společnosti Vodafone Business zjistil, že 39 % firem s 10 až 499 zaměstnanci očekává v příštím roce určitý nebo významný pokles, v porovnání s 19 % před pandemií COVID-19. To poukazuje na rostoucí potřebu podpory digitalizace malých a středních podniků. 

Rozšíření příležitostí pro Evropu

Digitalizace bude mít zásadní význam pro konkurenceschopnost v oblasti dodávek zboží a služeb a získávání a udržení talentů, zejména pak u mladších lidí s vyššími digitálními dovednostmi. Malé a střední firmy však při přijímání digitálních technologií pokulhávají za těmi velkými. Úspěšně integrovalo digitální technologie do svého provozu pouze 17 % z nich.

Aby pomohla malým a středním podnikům překonat některé z těchto problémů, stanovila Evropská komise strategii soustředěnou na zavedení 130 až 260 digitálních inovačních center DIH (Digital Innovation Hubs). Tato centra budou malým a středním podnikům poskytovat poradenství, jak integrovat digitální inovace do svých produktů, obchodních modelů a procesů, a budou podporovat malé a střední podniky při hledání investic a vytváření sítí.

Více informací o možnostech digitalizace malých a středních podniků naleznete ZDE.