Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

9. března 2023

Čeští podnikatelé jsou v digitalizaci na chvostu Evropy, nemají na ni prý čas. Připravují se tak o peníze

Ve znojemském vinařství Arte Vini před časem instalovali na svých vinicích chytré senzory. Díky tomu dovedou šetrněji hospodařit s ochranným postřikem a nasbíraná data jim také šetří spoustu času i peněz, protože není nutné věnovat se tolik kontrole aktuální situace na všech vinicích. Takové případy, kdy menší podnikatelé vsadí na digitální transformaci, jsou ale v Česku ojedinělé. Tuzemské malé a střední firmy výrazným způsobem zaostávají v digitalizaci v rámci celé Evropy, ukázal nedávný průzkum. Více než 20 % z nich necítí potřebu jakéhokoliv digitálního řešení.

Šetření, kterého se účastnilo více než tři tisíce malých a středních podniků napříč jedenácti evropskými zeměmi, zkoumal rozdíly v úrovni digitalizace mezi firmami. Ty malé a střední bohužel stále o velký kus zaostávají za těmi velkými v celé Evropě. 

Česká republika z mezinárodního srovnání vychází nejhůře. Pro místní malé a střední podnikatele zkrátka digitalizace není v popředí zájmu, což se na výsledcích odráží. Pouze pro jednu třetinu z nich je digitalizace prioritou, 12 % má zpracovanou digitální strategii. Jako hlavní důvody podnikatelé uvádí nedostatek času, málo finančních prostředků, složité žádosti o granty a obavy o zabezpečení v digitálním prostředí. 

Nejmenší ochotu investovat mají Češi, Němci, Nizozemci a Britové

Jasnými premianty mezi evropskými malými a středními firmami jsou ty portugalské. Právě v Portugalsku je také největší ochota investovat do digitální transformace finanční prostředky, a to společně se Španělskem a Tureckem.

Zdaleka nejmenší ochotu investovat do digitálních řešení vykazují malé podniky v Česku, Německu, Nizozemsku a Spojeném království. V uvedených zemích více než 1 z 5 firem necítí žádnou potřebu digitálních řešení. Data ukazují, že čím je firma větší, tím se její ochota dát finance do digitální transformace zvyšuje. 

I malé krůčky v digitalizaci se finančně vyplatí

I malé posuny však mohou mít velký význam. V Evropě existuje více než 1,2 milionu firem, které nejsou digitalizované. Odhady uvádějí, že pokud by prošlo digitální transformací jen 100 tisíc z nich, vedlo by to k celkovému zvýšení obratu až o 148 miliard eur, což je v průměru 1,4 milionu eur na jednu firmu.

Ovoce, které digitalizace nese, sklízí i vinařství Arte Vini, kde internet věcí šetří čas, peníze i pracovní sílu. Digitalizace ovšem může spočívat i v drobnějších změnách, například využívání cloudových služeb, e-dohledu nad firemním majetkem, v chytrém managementu energií, automatizaci procesů nebo zavedení nástrojů pro práci na dálku. Dalším odvětvím jen pak marketing, který se dnes bez digitálního světa téměř neobejde. 

Pro firmy a podnikatele, kteří chtějí uspět v digitálním světě, proto připravil Vodafone poradenský portál V-Hub a Digiakademii. Obě platformy pomohou malým a středním společnostem s digitální transformací. Vodafone na svých webových stránkách pro firemní zákazníky nabízí zdarma odborný a inspirativní obsah, online poradenství a především řadu kurzů z oblasti online marketingu.