Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

19. září 2022

Digitální technologie mohou výrazně zvýšit odolnost Evropy

Po ruské invazi na Ukrajinu Evropa ukázala, že dokáže jednat rychle a prolomit stará tabu. Ničivé dopady války se ještě projeví a když uvažujeme o nezávislosti a odolnosti našeho kontinentu, je nutné připomenout, že zásadní roli musí hrát digitalizace.

Sankce a válka na Ukrajině ukázaly na nedostatečnou odolnost evropské energetiky. V roce 2021 EU dovážela podle dat Evropské komise z Ruska více než 40 % své celkové spotřeby plynu, u ropy byl ruský podíl na dovozu 27 %, u uhlí 46 %. Aby Evropa změnila dosavadní přístup k fosilním palivům, musí reagovat koordinovaně. To znamená kroky veřejného i soukromého sektoru k omezení plýtvání energiemi, ke zmírnění dopadu výpadku v dodávkách a omezení rostoucích nákladů pro spotřebitele i firmy. Je potřeba vytvořit zdravé investiční prostředí schopné urychlit přechod na obnovitelné zdroje energie.

Snížení závislosti bude vyžadovat skutečnou spolupráci

Jako největší evropská i africká technologická a komunikační společnost se Vodafone zavázal Evropu v tomto úsilí podporovat. Sami chceme do roku 2040 dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy nulových emisí v celém našem dodavatelském řetězci. Uvědomujeme si však, že dosáhnout potřebného tempa změn můžeme pouze spoluprací napříč odvětvími. Abychom například radikálně snížili spotřebu pohonných hmot, potřebujeme špičková řešení pro řízení dopravy a logistiky k optimalizaci provozu. Abychom snížili emise uhlíku, musíme využít potenciál komunikačních technologií, jako je internet věcí. Ten například umožňuje obcím monitorovat a řídit dopravní toky i spotřebu tak, že v reálném čase přesměruje dopravu kolem dopravních zácp a inteligentně řídí spotřebu energie a tím i znečištění. 

V zemědělství mohou digitální řešení výrazně snížit používání hnojiv a podpořit vyšší úroveň potravinové soběstačnosti. Tato digitální řešení jsou schopna poskytnout lidem a firmám větší jistotu dostatku potravin, a proto je zásadní, aby české předsednictví v Radě EU zavádění těchto technologií podporovalo.

Nejde jen o aktuální hrozby, ale i o digitální budoucnost Evropy. Je pozitivní, že velká část české agendy je založena na digitálních tématech, konkrétně na vysokorychlostním připojení, včetně nejmodernějších mobilních sítí 5G. Evropské instituce už navíc ukázaly, že se nebojí přicházet s novými nápady: během pandemie onemocnění covid-19 vlády EU překročily pověstný Rubikon a dohodly se na sdružování dluhů za účelem financování fondu obnovy v hodnotě více než 19 bilionů korun. Přitom se výrazně zaměřily na digitalizaci a podporu ekologických řešení v členských státech. Fond zahrnuje přibližně 16 miliard korun na digitalizaci České republiky, včetně rozšíření sítí 5G.

Deset let pozadu za Čínou

Tyto prostředky však samy o sobě nebudou stačit k tomu, aby si Evropa v závodě o nejmodernější sítě 5G udržela náskok. Při současné trajektorii dosáhne EU 60% pokrytí 5G deset let po Číně. Dalších 10 let budou občané EU čekat na optimální digitální řešení. 

Podle nedávno zveřejněného každoročního indexu digitální ekonomiky a společnosti DESI Evropské komise jsou evropské podniky stále nedostatečně připravené zavádět klíčové digitální technologie, jako je umělá inteligence a analýza velkých objemů dat. To vše i kvůli nedostatečné a ne všeobecně dostupné telekomunikační infrastruktuře v celé Evropě. 

Hlavním důvodem, proč Evropa zaostává, jsou značné náklady potřebné na vybudování a údržbu sítí. Pro představu, podle Evropské asociace provozovatelů telekomunikačních sítí ETNO jen provozovatelé sítí investovali do rozvoje svých pevných a mobilních telekomunikačních sítí v Evropě za posledních deset let přes 500 miliard eur. A tyto náklady porostou. V posledním desetiletí, a zejména během koronavirové pandemie, se internet stal neopominutelnou součástí naší práce i životů, přičemž spotřeba dat roste dvouciferným tempem ročně. Pokud se tedy na investice do infrastruktury více nezaměříme, hrozí, že náš kontinent přijde o vysoce inovativní a udržitelné služby i aplikace, které mají potenciál nabízet průmyslová řešení budoucnosti. 

České předsednictví může ukázat právnou cestu

Fragmentované prostředí v Evropě podkopává schopnost mnoha evropských provozovatelů sítí dosahovat udržitelné návratnosti investic a ohrožuje schopnost Evropy konkurovat v celosvětovém měřítku. Řešení je jasné: musíme vybudovat robustnější a vyváženější investiční prostředí, v němž všichni aktéři, kteří mají prospěch z digitální transformace, převezmou svou odpovědnost. Tedy budou spravedlivě a přiměřeně přispívat na služby a infrastrukturu, a to k prospěchu celé Evropy, jejích obyvatel, podnikatelů a firem.

Pokud české předsednictví pomůže v tomto ohledu pokročit dál a evropské fondy i dotace spolu s politickými reformami přinesou další soukromé investice, přinese to s sebou i rychlejší ekologickou a digitální transformaci. I tím významně přispějeme ke skutečně digitální a pro budoucí krize odolné Evropě.

Autor textu: Richard Stonavský, viceprezident regulace a vnějších vztahů