Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

1. října 2020

Krize přináší příležitosti: Je čas na digitalizaci malých a středních firem

Odhadovaná doba čtení 3 minuty

Malé a střední podniky jsou srdcem české ekonomiky. Zvlášť vidět je to na datech Evropské komise, která se zaměřila na „nefinanční sektory hospodářství“. Komise uvádí, že zmíněné podniky tak tvoří 56 % celkové přidané hodnoty. A především zaměstnávají celé dvě třetiny zaměstnanců (66,4 %) v České republice, což z nich činí důležitou součást inovací a sílu vytvářející pracovní místa.

Zatímco taková fakta jsou bez debat, k diskusi je naopak způsob, jak může vláda v současném bezprecedentním období ekonomických výzev malé a střední podniky nejlépe podporovat. A jakou úlohu v této podpoře, tedy při zvyšování stability a odolnosti podniků, mohou hrát digitální nástroje a řešení. Vodafone poskytuje v Česku komplexní řadu digitálních služeb firmám nejrůznějších velikostí. Proto máme dobrou pozici, abychom pomohli najít vhodná řešení, která podnikatelům umožní dosáhnout digitální transformace. Takové transformace, která přinese dlouhodobý růst.

Co jsme zjistili od jarní karantény?

Půl roku po jarní karanténě a „zastavení ekonomiky“ nastal čas na posouzení toho, jak koronavirová krize zasáhla firmy a jak na to reagovaly evropské vlády. Během května a června jsme proto jako mezinárodní skupina Vodafone Group zadali napříč EU průzkum hlavních výzev, kterým malé a střední podniky, včetně Česka, dnes čelí.

Cílem výzkumu bylo, abychom pochopili, jak digitálně posílit ekonomickou odolnost firem. Poznatky z této studie spolu s další analýzou společnosti Deloitte poskytují hmatatelná doporučení pro budoucí vládní politiku.

Digitalizace zvyšuje odolnost firem a pomáhá se zotavením z krize

Průzkum Vodafonu mezi 1 200 malými a středními podniky ukázal, že u těch malých a středních podniků, které šly cestou digitalizace, se během pandemie s větší pravděpodobností podařilo najít nové obchodní příležitosti. Většina digitalizovaných podniků si dokonce ve skutečnosti zajistila více než dvojnásobek obchodních příležitostí, než uvedly nejméně digitalizované firmy.

Je vysoce pravděpodobné, že tato digitalizace povede k dlouhodobým změnám. Stejně jako více z nás očekává, že v budoucnu budeme pracovat flexibilněji a třeba více z domova, 44 % podniků počítá s tím, že opatření, která zavedly v posledních měsících, budou trvalá, jak uvádí zpráva Vodafone Business Future Ready Report.

Příliš mnoho malých a středních podniků však při snaze o digitalizaci narazilo na významné překážky. Stále je tak mnohem méně pravděpodobné, že nové technologie využijí, než deklarují větší podniky. Tady je několik důležitých důvodů, proč se podle studie malé a střední podniky obtížně snažily o digitalizaci:

  • 73 % jich uvedlo, že mají potíže s nastavením a implementací nových technologií, s integrací se stávajícími technologiemi a s obchodními procesy. Trápila je i migrace z předchozích systémů a vyřazení starých technologií z provozu.
  • 51 % dotázaných uvedlo, že se jim jen obtížně dařilo najít správnou technologii pro jejich potřeby nebo najít správného dodavatele.
  • 38 % malých a středních podniků uvedlo, že potřebují podporu při zaškolení.

I když existuje mnoho technologických firem, které se snaží o to, aby jejich produkty a služby byly přístupnější, ne každý malý podnik stále chápe význam silnější digitalizace. Vlády proto stále mohou hrát významnou roli tak, aby pomohly firmám „odemknout“ ekonomické a společenské výhody digitalizace.

Jak může pomoci vláda?

Podle výzkumu firmy očekávají, že vláda České republiky přijme rámec pro digitalizaci malých a středních podniků, který:

  • řeší mezery v dostupnosti a využívání vysokorychlostního připojení. Je nutné usilovat o efektivní zvýšení pokrytí venkova vysokorychlostním internetem tak, aby se odstranily překážky další digitalizace.
  • poskytuje další podpůrná opatření, jako jsou odvětvově specifické online zdroje s případovými studiemi relevantními pro cílová odvětví, odvětvově relevantní programy digitální rekvalifikace a zvyšování kvalifikace. Potřebné jsou i pobídky a podpora podniků, které mají nějak omezenou schopnost se do digitalizace zapojit.

Tato doporučení nejen pomohou České republice zlepšit její celkové skóre DESI, které je v současné době na 17. místě ze všech členských států EU, ale také zajistí, že malé a střední podniky budou schopné plně digitalizovat.

Když se snažíme vymanit z krize, máme příležitost utvářet hospodářské oživení způsobem, který přináší udržitelný, dlouhotrvající a skutečně působivý proces změny. Aktuální plán obnovy EU představuje jedinečnou příležitost připojit se k této transformaci. Investice do malých podniků a pomoc při dosahování jejich plného digitálního potenciálu zajistí silnější a na budoucnost připravenou Českou republiku.

Celá studie je ke stažení ZDE.