Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

eDohled dohlíží na majetek a šetří čas i náklady

Společnost PRAKTIK system s.r.o. získala díky eDohledu mnohem větší a snadno dostupný přehled o tom, kde se nacházejí její auta a kontejnery. Výrazně snížila administrativní zátěž, začala předcházet poškození vlastního majetku a v neposlední řadě začala efektivněji řídit vlastní autodopravu a tím šetří čas i peníze.

Výzvy zákazníka

 • Provozování vlastní autodopravy
 • Řízení logistiky
 • Úspora času a nákladů spojených se správou vozového parku

Naše řešení

 • Sledovací jednotka eDohled
 • Uživatelsky přívětivá aplikace
 • Jednoduchá instalace pomocí magnetu

Skvělé výsledky

 • Snížení administrativní zátěže
 • Přehled o autech a kontejnerech v reálném čase
 • Efektivní plánování logistiky

Zákazník a jeho výzvy

PRAKTIK system s.r.o. je největší český a významný evropský zpracovatel elektroodpadů a plastových odpadů. Firma v roce 2017 rozšířila své portfolio o oblast dopravy a následně potřebovala vyřešit dvě velké výzvy.

Lepší přehled, správa vozového parku a efektivnější plánování

Z důvodu rozšíření portfolia služeb hledala společnost řešení pro sledování firemních nákladních aut a kontejnerů rozmístěných po celé České republice. Jejím cílem bylo efektivně řídit vlastní autodopravu a spravovat svůj vozový park takovým způsobem, aby mohli  zákazníkům nabízet komplexní a nadstandardní služby v oblasti nakládání s odpady.

Jednodušší administrativa a úspora času

Dalším významným problémem byla administrativní zátěž na straně logistického centra i samotných řidičů, kteří museli vést papírové knihy jízd.

Naše řešení

Společnosti PRAKTIK system s.r.o. jsme představili IoT řešení eDohled, které pro chytrý monitoring majetku využívá GPS jednotku se senzorem pro sledování pohybu. Data odesílá do aplikace, v níž je lze sledovat na počítači i na mobilním zařízení. Výhodou řešení je uživatelsky přívětivé prostředí, které má jednoduché ovládání, a informace jsou k dispozici v aplikaci kdykoliv a odkudkoliv.

Tip Zajímá vás chytrý monitoring eDohled?

eDohled zpřístupnil data v digitální podobě a přinesl navíc řadu benefitů

Díky tomu významně ubyla administrativní zátěž na straně vedoucí logistiky, ale i samotných řidičů. Ruční vypisování knihy jízd a záznamy o tankování nahradila digitální data. Sledovací jednotky monitorují, kde se řidič s kontejnerem nachází, jakou zvolil trasu, a jaká je jeho destinace. Řízení logistiky je efektivnější, jelikož zohledňuje časové kapacity řidičů, spotřebu pohonných hmot, sjízdnost tras i vytíženost kontejnerů. Aby se zabránilo zničení či poškození firemního majetku, v PRAKTIK system s.r.o. využívají také funkce monitorování teploty a vlhkosti. Pomocí měření těchto veličin má společnost přesné informace o tom, zda se kontejnery nenacházejí v oblasti se zvýšeným výskytem srážek nebo s enormně vysokými teplotami, které by poškodily majetek firmy.

Řešení přineslo firmě tyto výhody:

 • Optimalizace jízdních tras
 • Efektivní řízení logistiky bez časových prostojů při navazování jízd
 • Předcházení poškození firemního majetku (kontejnerů) vlivem povětrnostních podmínek
 • Snížení nákladů na pohonné hmoty díky sledování spotřeby paliva
 • Digitalizace archivu s daty z logistiky, která vede k rychlejšímu dohledání informací např. v případě nutnosti doložení údajů pro pojistnou událost
 • Přehled o poloze aut a kontejnerů

Dokumenty ke stažení

Zajímá vás podrobná případová studie společnosti PRAKTIK system s.r.o.? Stáhněte si ji!

Stáhnout

Jak společnosti PRAKTIK system s.r.o. pomohl eDohled

Máte zájem o naše IoT řešení?

Nechte nám na sebe číslo. Zavoláme vám a se vším poradíme.

Kliknutím na „Zavolejte mi“ souhlasíte s tím, že budete kontaktováni s obchodní nabídkou.
Více o ochraně soukromí.