Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Certifikáty a ISO politika

Uvědomujeme si, jak důležitá je spokojenost zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb a zároveň šetrný přístup k přírodě a další aspekty společenské odpovědnosti. A protože toto ctíme, rozhodli jsme se vybudovat svůj integrovaný systém řízení kvality, bezpečnosti informací, životního prostředí a společenské odpovědnosti podle norem ISO a relevantních národních programů.

Certifikace ISO

Vodafone je držitelem mezinárodně uznávaných certifikátů řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti informací. Certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 získala společnost v červnu roku 2010. Od roku 2013 máme také certifikát ISO 27001, který jsme v roce 2020 rozšířili o pokyny ISO 27017 a 27018 (cloudová řešení). V roce 2021 jsme získali certifikát ISO 50001.

Certifikát ISO 9001

Certifikát posuzuje systém managementu kvality. Získali jsme jej pro Vodafone Business Unit a Vodafone BusinessTechnology Support.

Certifikát ISO 14001

Certifikát o dlouhodobém snižování dopadu našeho podnikání na životní prostředí je vydaný pro celou společnost Vodafone Czech Republic a.s.

Certifikát ISO 27001

Pro celou společnost Vodafone Czech Republic a.s. vlastníme certifikát, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací.

Certifikát ISO 50001

Naše největší provozní budovy a datová centra (Praha Stodůlky, Jažlovice, Středokluky, Brno a Chrudim) se pyšní certifikátem účinného hospodaření s energiemi.

Certifikace CSR

Vodafone získal certifikát shody systému managementu společenské odpovědnosti na dle ČSN 01 0391. Certifikát je platný pro celou společnost Vodafone Czech Republic a.s.

Osvědčení podnikatele vydané NBÚ – stupeň utajení Důvěrné

Společnost Vodafone je od roku 2011 držitelem osvědčení podnikatele, které umožňuje přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné dle zákona 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení vydává Národní bezpečnostní úřad. Opatření personální bezpečnosti realizujeme tak, aby se naši zaměstnanci mohli seznamovat s utajovanými informacemi do stupně utajení Důvěrné.