Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Vodafone My EU

 • Služba Vodafone My EU (dále jen „Služba“) je určena všem zákazníkům Vodafone.
 • Službu lze aktivovat a používat s Red tarify a hlasovými a SMS balíčky Tarifů na míru; Student na míru a dále s následujícími datovými tarify: Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Mobilní připojení Turbo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno + Mobilní připojení 500 MB, 1 GB, 1,5 GB, 4 GB a 10 GB a Připojení pro služby super. (dále jen „Domácí tarif“). Službu lze kombinovat i s předplacenou platební metodou.
 • Službu lze kombinovat s tarifem My Country.
 • Hovory v rámci Služby po první provolané minutě účtujeme po vteřinách. (60+1)
 • U zákazníků s aktivním Zvýhodněným Férovým tarifem nebo Red tarifem/Business Red tarifem či Red LTE/Business Red LTE má čerpání volných minut přednost před zvýhodněným voláním v rámci služby My EU.
 • Pro využití služby je potřeba mít aktivní (nezablokované) mezinárodní volání (standardně jej mají všichni zákazníci aktivní), není nutné mít aktivní roamingové služby.
 • Službu lze využít pouze  na hovory do následujících zemí: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.
 • Aktivací a užíváním Služby (Služba byla v minulých měsících na čísle zákazníka aktivní) zákazník uděluje souhlas s komunikací v jazyce adekvátním ke Službě.
 • Aby mohl zákazník využívat tuto Službu, musí si ji aktivovat předem buď v internetové či mobilní samoobsluze, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na prodejně Vodafone. Aktivace Služby není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Služby je zdarma a probíhá ihned. Služba je aktivní do té chvíle, dokud ji zákazník nedeaktivuje.
 • Za Službu účtujeme měsíční poplatek ve výši 100,83 Kč včetně DPH.
 • Se Službou voláte do 27 zemí EU za 4,03 Kč/min. Seznam zemí, do kterých lze slevu uplatnit je uveden v bodě 7 těchto Podmínek. Nevztahuje se na internetové spojení a SMS. Volání do ostatních zemí zahraničí dle aktuálního Ceníku.
 • Na Službu či měsíční poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 • Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.