Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Vodafone My Country

 • Služba Vodafone My Country (dále jen „Služba“) je určena všem zákazníkům Vodafone.
 • Službu lze aktivovat a používat s Red tarify a hlasovými a SMS balíčky Tarifů na míru; Student na míru a dále s následujícími datovými tarify: Připojení pro mobil standard, Připojení pro mobil super, Připojení pro mobil premium, Připojení pro mobil premium+, Mobilní připojení Turbo, Internet v mobilu a Internet v mobilu naplno + Mobilní připojení 500 MB, 1 GB, 1,5 GB, 4 GB a 10 GB a Připojení pro služby super. (dále jen „Domácí tarif“). Službu lze kombinovat i s předplacenou platební metodou.
 • Službu lze kombinovat se službou My EU.
 • Služba účtuje minuty dle tarifikace 60+1. Minuty se účtují nad rámec Domácího tarifu.
 • Minuty v rámci zákazníkova Domácího tarifu, který obsahuje volné minuty do zahraničí, mají přednost před voláním v rámci Služby.
 • Službu je možné kombinovat s pořízením zvýhodněného telefonu.
 • Službu lze využít pouze pro hovory do jedné země z následujícího seznamu: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Čína, Chorvatsko, Gruzie, Kazachstán, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Srbsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Kanada, Uzbekistán, Vietnam.
 • V jednu chvíli je možné využít zvýhodněné volání pouze do jedné z nabízených zemí.
 • Aktivací a užíváním Služby (Služba byla v minulých měsících na čísle zákazníka aktivní) zákazník uděluje souhlas s komunikací v jazyce adekvátním jeho volbě v rámci Služby.
 • Aby mohl zákazník využívat tuto Službu, musí si ji aktivovat předem buď v internetové či mobilní samoobsluze, odesláním aktivační SMS v definovaném taru, přes operátora Linky péče o zákazníky nebo na prodejně Vodafone. Aktivace Služby není možná v případě, že je zákazník ve využívání služeb omezen. Aktivace i deaktivace Služby je zdarma a probíhá ihned. Služba je aktivní do té chvíle, dokud ji zákazník nedeaktivuje.
 • Využitím Služby zákazník za měsíční poplatek 50,42 Kč využívá slevu na volání do jím vybrané země. Seznam zemí, do kterých lze slevu uplatnit je uveden v bodě 7 Podmínek. Nevztahuje se na internetové spojení a SMS. Volání do ostatních zemí zahraničí je zpoplatněno dle aktuálního Ceníku.
 • Na Službu či měsíční poplatek se nevztahují pravidla poměrného účtování.
 • Zákazník může 1x za zúčtovací období provést změnu země, na kterou se bude uplatňovat sleva v rámci Služby. Za změnu je účtována poměrná část měsíčního poplatku za Službu dle pravidel poměrného účtování.
 • Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH.
 • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb, podmínky Tarifů na míru, podmínky datových tarifů včetně podmínek FUP (s možností zakoupení dodatečného FUP limitu) a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
 • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.