Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby První kroky s novým telefonem

Podmínky pro poskytování služby První kroky s novým telefonem společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „společnost Vodafone“).

1. Pro koho je služba určena a její základní popis

Služba První kroky s novým telefonem (dále jen „služba“) je určena pro ty, kteří si po zakoupení mobilního telefonu neví rady se zprovozněním tohoto telefonu a potřebují pomoc s jeho správným nastavením, přenosem dat ze starého telefonu (soubory, fotografie, videa, dokumenty apod.), stažením a zprovozněním aplikací a dalšími s tím spojenými technickými aspekty. Expert společnosti Vodafone je k dispozici na vybraných prodejnách a poskytne odbornou pomoc s nastavením nového telefonu, přenosem dat a dalšími funkcionalitami nového telefonu blíže popsanými v těchto podmínkách. Díky odbornému přístupu experta bude telefon nastaven úplně, bezpečně a rychle.

Služba není omezena na stávající či nové zákazníky společnosti Vodafone, může ji využít kdokoliv, kdo se potýká s výše uvedenými potížemi nebo potřebuje pomoct či poradit se správným nastavením nového telefonu.

Zakoupení mobilního telefonu u společnosti Vodafone není podmínkou pro využití služby.

Poskytovatelem služby je společnost Vodafone.

Prodejny, v rámci kterých bude služba poskytována, jsou v těchto městech:
Praha, Nový Smíchov Praha, Jugoslávská Praha, NC Eden Praha, OC Metropole Zličín Praha, OC Europark Štěrboholy Hradec Králové, OC Aupark Praha, Letňany Cheb Liberec Znojmo Uherské Hradiště Jičín Trutnov Jablonec nad Nisou Vrchlabí Liberec, NISA Mladá Boleslav, Bondy Náchod Hradec Králové, Futurum Mariánské Lázně Sokolov Brno, Masarykova Brno, Vaňkovka Česká Lípa Mladá Boleslav, Olympia Karlovy Vary Karlovy Vary, OC Varyáda Most Chomutov Žatec Kladno Benešov Kralupy nad Vltavou Praha, OC DBK Praha, Flora Praha, Novoplaza Praha, Harfa Kolín,Forum Nová Karolina Ostrava, Frýdek Místek

2. Co služba zahrnuje

V rámci služby expert na vybraných prodejnách poskytuje tyto dílčí služby:

a) Při přechodu ze starého telefonu na nový:

• Přechod v rámci stejného operačního systému (iOS, nebo Android), nebo z jednoho operačního systému na druhý

• Přenos dat (kontakty, fotky, zprávy)

• Synchronizace dat (vč. cloudových služeb)

• Nastaveni základních funkcí telefonu (nastavení úvodních nastavovacích obrazovek, nastavení emailu daného operačního systému, kalendář, poznámky, cloudové služby, kontakty, fotky)

• Personalizace nastavení (pozadí, zvuky atd.)

b) Při koupi prvního smartfonu expert pomůže s prvním spuštěním a prvním nastavením operačního systému.

V případě, že v telefonu již operační systém instalován je, musí tento systém být aktuální, tzn. zákazník musí mít stažené veškeré nezbytné aktualizace, jinak služba nebude poskytnuta.

Pro správné nastavení veškerých aplikací a funkcionalit telefonu musí zákazník znát všechna svoje hesla a přihlašovací přístupy do účtů a aplikací. Veškeré přihlašovací údaje a hesla do aplikací a funkcionalit telefonu si zadá zákazník sám, bez pomoci experta poskytujícího službu. Expert poskytující službu nebude mít přístup k přihlašovacím údajům a heslům zákazníka.

3. Jak si službu objednám

Datum a čas poskytnutí služby, včetně výběru prodejny, na které je služba poskytována (dle seznamu prodejen uvedeného výše), lze objednat na jakékoliv prodejně společnosti Vodafone nebo prostřednictvím online formuláře dostupného na webové adrese https://www.vodafone.cz/prodejny/ při rozkliknutí jednotlivých prodejen, kde je služba poskytována (viz bod 1 těchto Podmínek).

4. Platba za službu

Platbu za službu lze provést pouze v místě jejího poskytnutí, tzn. na vybrané prodejně, kde je služba poskytována, a to buď hotově nebo prostřednictvím platební karty. Poplatek za službu nelze uhradit přičtením k vyúčtování zákazníka společnosti Vodafone.

Aktuální cena služby je uvedena v Ceníku.

5. Odpovědnost společnosti Vodafone a reklamace

Ihned po poskytnutí služby je nezbytné zkontrolovat telefon a jeho nastavení, včetně přenesených dat a souborů ze starého telefonu. Reklamaci na vadné poskytnutí služby je nutné uplatnit po poskytnutí služby hned na místě.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat při jejich přenosu ze starého telefonu do nového.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za správné fungování aplikací třetích stran.

Společnost Vodafone neodpovídá za kvalitu, správnost, dostupnost či obsah služeb třetích stran poskytovaných prostřednictvím instalovaných aplikací a funkcionalit telefonu.

Společnost Vodafone nenese odpovědnost za správné nastavení přihlašovacích údajů a hesel do e-mailových schránek, aplikací a dalších funkcionalit telefonu. Tyto přihlašovací údaje a hesla si zadává zákazník sám.

Pro správné fungování telefonu a jeho aplikací či dalších programů je nezbytné pravidelně systém aktualizovat.

6. Ostatní ujednání

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

Tyto podmínky služby nabývají účinnosti dne 1. 6. 2022.