Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Posunutí data blokace

  • Služba je určena pro zákazníky Vodafone s tarifní platební metodou.
  • Službu mohou využít zákazníci s Vyúčtováním po splatnosti na částku vyšší než 120 Kč.
  • Při využití služby je u zákazníka dočasně pozastaven vymáhací proces.
  • O službu je možné požádat za splnění podmínek dobré platební historie i našich na Samoobsluhách (www.vodafone.cz a hlasová samoobsluha) naší prodejně nebo na zákaznické lince.
  • Pokud se jedná o opakovanou žádost o tuto službu, nemusí dojít k vyhovění žádosti.
  • Vodafone si vyhrazuje právo  žádosti o službu nevyhovět a službu neposkytnout.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této Služby, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 28.3.2015.