Vodafone

Podmínky služby Platba mimo platební místo

  1. Platebním místem pro hotovostní platby Vyúčtování je pobočka umístěná v sídle Vodafone na adrese náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 („Platební místo“). V Platebním místě lze platby Vyúčtování provádět bez jakýchkoliv dodatečných poplatků.
  2. Služba Platba mimo platební místo je určena zákazníkům Vodafone, kteří chtějí uhradit Vyúčtování v hotovosti na kterékoliv prodejně Vodafone mimo Platební místo.
  3. Služba Platba mimo platební místo umožňuje uhradit v hotovosti celé Vyúčtování nebo jeho část. Případný přeplatek bude použit na úhradu služeb poskytnutých v budoucnu.
  4. Za každou transakci v rámci služby Platba mimo platební místo bude naúčtován Poplatek za platbu mimo platební místo ve výši 75 Kč (včetně DPH).
  5. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  6. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  7. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2017

Vytisknout