Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky služby Platba expres

  • Platebním místem pro hotovostní platby Vyúčtování je pobočka umístěná v sídle Vodafone na adrese náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 („Platební místo“). V Platebním místě lze platby Vyúčtování provádět bez jakýchkoliv dodatečných poplatků.
  • Služba Platba mimo platební místo je určena zákazníkům Vodafone, kteří chtějí uhradit Vyúčtování v hotovosti na kterékoliv prodejně Vodafone mimo Platební místo.
  • Služba Platba mimo platební místo umožňuje uhradit v hotovosti celé Vyúčtování nebo jeho část. Případný přeplatek bude použit na úhradu služeb poskytnutých v budoucnu.
  • Za každou transakci v rámci služby Platba mimo platební místo bude naúčtován Poplatek za platbu mimo platební místo ve výši 75 Kč (včetně DPH).
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2020