Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Odblokování expres

  • Služba Odblokování expres je určena zákazníkům Vodafone s platební metodou Vyúčtování, kteří nevyužívají služby OneNet, a u kterých došlo k blokaci služeb z důvodu pozdní úhrady Vyúčtování.
  • Služba Odblokování expres umožňuje okamžité odblokování služeb a je dostupná ve všech prodejnách Vodafone.
  • Službu Odblokování expres je možné využít pouze po úhradě dluhu (splatného Vyúčtování) či jeho části v prodejně Vodafone (služba Platba expres) a pouze v případě, že celková dlužná částka na vybraném zákaznickém účtu nebude vyšší než 120Kč včetně DPH.
  • Jednorázový poplatek za využití služby Odblokování expres činí 50Kč včetně DPH a je potřeba jej uhradit při využití služby.
  • Jednorázový poplatek za využití služby Odblokování expres je možné hradit hotově nebo platební kartou.
  • V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.
  • Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
  • Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této služby s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
  • Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2020.