Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky Red+ tarifů

1. Nabídka tarifů Red+, Red+50GB, Red+20GB, Red+ pro 2 a Business Red+ pro 6 je určena všem zákazníkům Vodafone a nabídka tarifů Business Red+, Business Red+50 GB, Business Red+20 GB a Business Red+30 GB je určena všem stávajícím firemním zákazníkům - podnikatelům, kteří nevyužívají služby Vodafone na základě rámcové smlouvy (dále též jen „Tarify“).

2. Nabídku tvoří  přednastavené kombinace (Red+, Red+ člen, Red+ pro 2, Business Red+,a Business Red+ pro 6 členů, služeb pro nefiremní a firemní zákazníky a  pevně přednastavené kombinace služeb pro stávající firemní zákazníky, kteří mají tarif Business Red+ aktivní (Business Red+, Business Red+ člen), pro telefonní číslo, které zákazník vlastní nebo si nově pořídí.  Jedná se o  následující Tarify:

 • Red+,správce skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 10 GB, Sdílená data pro všechny čísla ve skupině, Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů). K tarifu je možné aktivovat až 3 členské tarify Red+. Správce skupiny Red+ si může navýšit datový objem prostřednictvím služby „Zvětšení datového balíčku 40 GB s 50 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců nebo prostřednictvím  služby „Zvětšení datového balíčku 10 GB s 50 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců.
 • Red+, člen skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Sdílená data v rámci skupiny.  Pořízení tarifu je možné pouze k aktivnímu tarifu Red+, správci skupiny s paušální platební metodou.
 • Red+ pro 2,správce skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 10 GB, Sdílená data pro všechny čísla ve skupině Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů). K tarifu je možné aktivovat 1 členský tarif Red+.
 • Business Red+, správce skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 20 GB, Sdílená data pro všechna čísla ve skupině, Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů). K tarifu je možné aktivovat až 3 členské tarify Business Red+. Správce skupiny Business Red+ si může navýšit datový objem prostřednictvím služeb „Zvětšení datového balíčku 20 GB se 100 % slevou na 24 měsíců“ a zároveň „Zvětšení datového balíčku 10 GB s 50% slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců nebo služby „Zvětšení datového balíčku 40 GB se 70 % slevou na 24 měsíců“ při uzavření nového smluvního závazku na 24 měsíců. Business Red+, člen skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Sdílená data na v rámci skupiny,.Pořízení tarifu je možné pouze k aktivnímu tarifu Business Red+, správci skupiny s paušální platební metodou.
 • Business Red+ pro 6, správce skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér, Data LTE 20 GB, Sdílená data pro všechna čísla ve skupině, Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů). K tarifu je možné aktivovat až 5 členských tarifů Business Red+. Business Red+ pro 6 člen skupiny, obsahuje balíček Neomezené volání do všech sítí, balíček Neomezené SMS Fér a Sdílená data v rámci skupiny. Pořízení tarifu je možné pouze k aktivnímu tarifu Business Red+ pro 6, správci skupiny s paušální platební metodou.

3. K přednastavené kombinaci si zákazník dle potřeby může, nebo nemusí, přidat některé další doplňkové služby, jako např.: MMS, Zvětšení datového balíčku a další doplňkové služby, které jsou s příslušným Tarifem slučitelné.

4. Tarify nelze kombinovat s nabídkou „Program kamarádi na 2 roky zdarma“, „Program kamarádi zdarma navždy“, s programem Rodina a s tarifem Vodafone Passport data, Připojení za zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Po svém, Balíček neomezených SMS do všech sítí pro tarif Smart 50/100, Bez Obav, Program rodina, Připojení ze zahraničí na den, Připojení ze zahraničí na stálo, Vodafone Passport data na dem, Promo Sólo natrvalo, Sólo, Blokace dat, Balíčky neomezených SMS Vodafone Fér, Neomezené volání v síti, Neomezené volání na pevnou.

5. Pokud zákazník změní některou ze složek Tarifu (např. deaktivuje či změní jednu či více komponent přednastavené kombinace) dojde k automatické deaktivaci Tarifu a nastavené služby budou účtovány dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace hlasového balíčku či balíčku SMS dojde k automatické aktivaci nulových balíčků Tarifů na míru. V případě deaktivace datového tarifu dojde k automatické aktivaci tarifu Připojení na měsíc. Pokud zákazník při uzavření smlouvy nebo v průběhu čerpání Tarifu aktivuje službu Vodafone Roaming na den, má možnost kdykoliv tuto službu deaktivovat a bezplatně přejít na Vodafone World Roaming, který bude účtován dle aktuálního Ceníku. V případě deaktivace tarifu RED+ , Business Red+ pro 6 nebo Business Red +, dojde k deaktivaci služeb na tarifech Red+ člen, případně Business Red+ člen a zákazníkovi budou aktivovány nulové balíčky balíčky Tarifů na míru.

6. Pravidla služeb individuálních komponent, které není možné samostatně aktivovat:

 • Neomezené SMS Fér – neomezené smsky na všechna mobilní čísla v rámci ČR
 • Neomezené volání do všech sítí - nabízí neomezené volání do všech sítí v ČR (mobilní a pevná čísla).
 • Datové tarify – Data LTE 10 GB a Data LTE 20 GB.
 • Sdílená data+ – služba dostupná pouze pro skupinu v rámci přednastavených Red+ a Business Red+ tarifů, platí pouze pro národní data.
 • Zvětšení datového balíčku – 40 GB/20 GB/10 GB
 • Digitální obsah na nákup na Vodafone Galerii (100 bodů) – body slouží pro nákup produktů digitálního obsahu

7. Volné jednotky (včetně neomezeného volání a neomezených SMS) nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou (např. audiotext, dárcovské SMS apod.). Volné SMS nelze využít na posílání SMS zpráv na pevné linky (SMS zprávy na pevné linky jsou zpoplatněny dle aktuálního Ceníku).

8. Doba platnosti Tarifů a jejich jednotlivých balíčků je shodná se zúčtovacím obdobím zákazníka, přičemž u zákazníků s předplacenými službami je zúčtovacím obdobím běžný kalendářní měsíc. Tarify mohou být aktivovány kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifů či balíčků, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.

9. Paušální platba za jednotlivé Tarify je zaúčtována okamžitě po jejich aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jejich aktivace v průběhu zúčtovacího období budou cena Tarifu i počet volných jednotek balíčku vyúčtovány poměrně podle počtu dní zbývajících do konce zúčtovacího období. Toto neplatí v případě balíčků s neomezenými jednotkami, u kterých nelze určit poměrnou část volných jednotek (naúčtována tedy bude pouze poměrná částka paušální platby za neomezený balíček, ale jednotky nebudou poměrně propočítány).

10. Při změnách/rušení Tarifů, Zvětšení datového baličku či balíčků Data LTE  nedochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl Tarif či balíček aktivní. Zákazník má možnost využít všechny zaplacené volné jednotky. Při deaktivaci/změně jakéhokoliv balíčku s volnými jednotkami však nedochází k převodu zbývajících jednotek z těchto balíčků, tzn. deaktivací zákazník o nevyčerpané jednotky přichází Při změnách/rušení balíčků (Neomezené SMS Fér, Neomezené volání do všech sítí)  dochází k vyúčtování poměrné částky, tzn. podle skutečného počtu dní, kdy byl balíček aktivní.

11. U balíčků obsahující neomezené volání či neomezené SMS nedochází k převodu volných jednotek z těchto balíčků do dalšího zúčtovacího období.

12. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo omezit služby i v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání ke komerčním účelům, v případě důvodného podezření na zneužívání neomezeného volání k provozování nelegálních GSM bran i v ostatních případech podezření na zneužívání neomezeného volání (např. způsob užívání neomezeného volání vykazuje charakteristiky strojového generování provozu nebo jiného nestandardního užití) či v případě užívání neomezeného volání způsobem, který může negativně ovlivnit kvalitu služeb poskytovaných jiným zákazníkům nebo provoz sítě či jakékoli její části.

13. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo v případě podezření na zneužívání služeb vystavit mimořádné Vyúčtování před skončením zúčtovacího období.

14. Vodafone je oprávněn požadovat při uzavření smlouvy (aktivaci SIM karty) úhradu finanční částky ve výši uvedené dále v těchto podmínkách nebo v mimořádných případech ve výši určené Vodafonem (tzv. Volací jistina). Uhrazená Volací jistina slouží zejména k zajištění plnění povinností vyplývajících ze smlouvy. Volací jistina bude vrácena po třech včas uhrazených Vyúčtováních za nezkrácené účtovací období.

15. Vodafone si vyhrazuje právo požadovat navýšení Volací jistiny při aktivaci dalších služeb nebo v jiných zvláštních případech. Vodafone je dále oprávněn požadovat navýšení nebo úhradu Volací jistiny při důvodném podezření na zneužití služeb, při špatné platební morálce, apod., a to, aniž by navýšil Volací limit. Volací jistinu je zákazník povinen na žádost Vodafonu uhradit. Z důvodu uhrazené Volací jistiny není možné požadovat odložení platby ani použití Volací jistiny na úhradu částek za poskytnuté služby.

16. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, podmínky Tarifů na míru, Podmínky poskytování datových služeb, podmínky FUP, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz.

17. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064 (a její síť, produkty a služby).

18. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky této nabídky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-p výslovně uveden termín pozdější.

19. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.

Vytisknout