Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky služby Roamingový datový limit pro zákazníky OneNet

 • Limit lze nastavit od 1 do 49 999 Kč (po celých korunách).
 • Limit platí vždy od prvního připojení v zahraničí až do konce účtovacího období.
 • Nastavení limitu a jeho aktivace je zdarma.
 • Při manuálním zadání internetové adresy http://rdl.vodafone.cz se vám zobrazí uvítací stránka, která poskytuje všechny potřebné informace o limitu, částka aktuální útraty je informativní z důvodu možného (byť minimálního) zpoždění v přenosu informací v systémech.
 • Zobrazení uvítací stránky v roamingu je zdarma.
 • Limit si můžete libovolně měnit – změna bude platit okamžitě.
 • Pokud si nastavíte limit na nižší hodnotu než je Vaše aktuální částka využitá za data v roamingu dojde k blokaci data. O blokaci dat z důvodu dosažení 100% limitu Vás budeme zdarma informovat SMS.
 • Při dosažení 80 % a 100 % hodnoty limitu vám pošleme informační SMS.
 • Jakmile dosáhnete 100 % svého limitu, datové služby se automaticky zablokují.
 • Odblokování v případě dosažení vašeho limitu je možné přes Internetovou samoobsluhu nebo přes vašeho account administrátora či je možné počkat do konce vašeho účetního období.
 • V případě dosažení útraty 50 000 Kč (tzv. maximální limit) se automaticky zablokují veškerá data v roamingu.
 • Odblokování v případě dosažení 50 000 Kč je možné pouze přes osobního konzultanta či je možné počkat do konce vašeho účtovacího období.
 • Službu Roamingový datový limit není možné využívat se službami OneNet Roaming data, Telemetrie (M2M), Roaming advanced data price.
 • V případě, že si zákazník přeje nastavit limit pro datový roaming na SIM kartu ke které je aktivován nekompatibilní tarif, musí se spojit s operátorem, který nekompatibilní tarif deaktivuje pro danou SIM kartu.
 • Od 1.března 2010, při aktivování některých z nekompatibilních tarifů, zákazník se výslovně vzdá práva aktivovat Roamingový datový limit pro tuto SIM kartu, a to po celou dobu používání nekompatibilního tarifu.
 • Dne 24.června 2010, bude automaticky aktivován Roamingový datový limit pro všechny SIM karty, na kterých nebyly provedeny žádné registrované změny pro tento nástroj, vč. nově aktivovaných SIM. Následně, pokud zákazník nedeaktivuje Roamingový datový limit pro všechny SIM karty ke kterým je aktivován nekompatibilní tarif, všechny nekompatibilní tarify budou automaticky deaktivovány a nahrazeny tarifem “Připojení ze zahraničí„.
 • V otázkách neupravených v těchto Podmínkách se poskytování služby Roamingového datového limitu řídí Všeobecnými podmínkami společnosti Vodafone Czech Republic a.s., platným Ceníkem služeb a podmínkami uvedenými v tištěných materiálech Vodafonu, případně na stránkách www.vodafone.cz.
 • Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2010 a v plném rozsahu nahrazují Podmínky platné do tohoto data.