Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky poskytování služby „Chytré dobíjení“

„Chytré dobíjení“ (dále jen „Služba“) je určena pro všechny zákazníky společnosti Vodafone s výjimkou OneNet zákazníků. Služba umožňuje dobíjení kreditu Vodafone předplacené karty pravidelně ve stanovený den v týdnu, měsíci, nebo v den, kdy kredit na Vodafone předplacené kartě klesne pod 60 Kč.

 • Částku za dobitý kredit zákazníkovi účtujeme podle varianty Služby, kterou si zvolí. K dispozici jsou 2 varianty Služby:

Chytré dobíjení z platební karty - tato varianta Služby je určená zákazníkům společnosti Vodafone s předplacenou kartou a umožňuje jim dobíjení kreditu jejich Vodafone předplacené karty prostřednictvím platební karty vydané v ČR. Částka za dobitý kredit se strhává z bankovního účtu, ke kterému byla platební karta vydaná.

 • Chytré dobíjení z Vyúčtování - tato varianta služby je určená zákazníkům společnosti Vodafone, kteří využívají tarif s paušální platební metodou (s měsíčním Vyúčtováním za služby) a umožňuje jim dobíjet kredit vybrané Vodafone předplacené kartě nebo kartám. Částka za dobitý kredit se zákazníkovi přičítá k jeho měsíčnímu Vyúčtování za služby.

Zákazník si může zvolit z níže uvedených druhů Služby dle frekvence dobíjení:

pro Chytré dobíjení z platební karty:

 • - Chytré dobíjení z platební karty týdně
 • - Chytré dobíjení z platební karty měsíčně
 • - Chytré dobíjení z platební karty při poklesu kreditu

Zákazník může mít současně aktivní na své Vodafone předplacené kartě všechny tyto tři druhy Služby.

pro Chytré dobíjení z Vyúčtování:

 • - Chytré dobíjení z Vyúčtování týdně
 • - Chytré dobíjení z Vyúčtování měsíčně
 • - Chytré dobíjení z Vyúčtování při poklesu kreditu

Zákazník může současně aktivovat všechny tyto tři druhy služby pro dobíjení jedné či více Vodafone předplacených karet.

V rámci nastavení Služby si zákazník dále zvolí:

 • Den v týdnu, resp. v měsíci (dle zvolené frekvence dobíjení), kdy bude pravidelně docházet k dobití Vodafone předplacené karty zvolenou částkou.
 • Částku, kterou chce dobíjet
 • - k dispozici jsou tyto hodnoty dle zvolené frekvence dobíjení:
 • - týdně - 60, 75, 100, 150, 200 Kč,
  - měsíčně - 200, 250, 300, 500, 750, 1.000 Kč
 • - při poklesu kreditu pod 60 Kč - 200, 250, 500 Kč

Datum, do kterého má být Služba aktivní.

 • Pokud si zákazník datum nezvolí, bude Služba aktivní, dokud bude zákazník splňovat podmínky Služby, anebo dokud si ji sám nezruší. Pokud si zákazník zvolí variantu Služby s dobíjením z platební karty, lze její aktivaci, změnu a deaktivaci provést v mobilní nebo internetové samoobsluze Můj Vodafone. Změnu a deaktivaci této varianty Služby lze dále provést také na prodejnách Vodafone a na Lince péče o zákazníky.
 • Pokud si zákazník zvolí variantu Služby s dobíjením z Vyúčtování, lze její aktivaci, změnu a deaktivaci provést i v samoobsluze Můj Vodafone, na prodejnách Vodafone a na Lince péče o zákazníky. Aktivace, změny a deaktivace Služby jsou zdarma. Částka dobitého kreditu se u zákazníků s tarifem s paušální platební metodou započítává do FlexiStropu, Volací jistiny a Plateb třetím stranám.
 • Pokud si zákazník u varianty s dobíjením z platební karty nastaví platnost Služby (dle bodu 5.c) delší, než je platnost jeho platební karty, délka Služby bude automaticky upravena tak, aby odpovídala platnosti platební karty. Při aktivaci varianty Služby s dobíjením z platební karty dojde k prvnímu dobití zvolené částky v den aktivace Služby bez ohledu na zvolenou frekvenci a den dobíjení. Realizace prvního dobití je nutná pro verifikaci správnosti platebních údajů a je nezbytnou podmínkou pro aktivaci Služby.
 • Pokud si zákazník jako den dobití dle bodu 5.a zvolí den, který v určitém kalendářním měsíci nenastane, k dobití prostřednictvím Služby dojde poslední den daného kalendářního měsíce.
 • Pokud si zákazník v rámci varianty Služby s dobíjením z Vyúčtování zvolí frekvenci dobíjení při poklesu kreditu pod 60 Kč a v době aktivace Služby je na Vodafone předplacené kartě, která má být dobita, aktuální kredit nižší než 60 Kč, dojde k jejímu dobití až s následujícím poklesem kreditu pod 60 Kč. Za každé dobití prostřednictvím Služby bude na dobíjenou Vodafone předplacenou kartu automaticky připsána odměna v podobě kreditu navíc ve výši 20 % z dobíjené částky (dále jen „Kredit navíc“). Maximální hodnota Kreditu navíc je 100 Kč. Platnost Kreditu navíc je 1 měsíc. K čerpání Kreditu navíc dochází před čerpáním standardního kreditu a nelze jej čerpat na platby za služby třetích stran.  Odměna za každé dobití bude poskytována pouze za dobití učiněná do 24. 7. 2024

K dobití Vodafone předplacené karty prostřednictvím Služby nedojde také v těchto případech:

 • pokud nemá zákazník s tarifem s paušálním platební metodou dostatečnou výši limitu u služby FlexiStrop, u Volací jistiny nebo u Plateb třetím stranám, která by umožňovala realizaci plánovaného dobití prostřednictvím Služby v požadované výši;
 • pokud je zákazník omezen ve využívání služeb z důvodu neuhrazeného Vyúčtování, nedoručeného prvního Vyúčtování, podezření na zneužití služeb Vodafone, nebo pokud je evidována ztráta/krádež Vodafone předplacené karty, která má být prostřednictvím Služby dobita;
 • pokud by dobitím ze Služby došlo k překročení maximální povolené celkové výše kreditu na dobíjené Vodafone předplacené kartě, která v případě Služby činí 10.000 Kč vč. DPH;
 • v případě varianty Služby s dobíjením z platební karty také z důvodů na straně banky.

K deaktivaci Služby dochází:

 • při expiraci platební karty, ze které jsou hrazeny částky dobíjeného kreditu při dobíjení prostřednictvím Služby;
 • v případě, že se Vodafone předplacená karta dobíjená prostřednictvím Služby, nachází v procesu přenosu čísla k jinému operátorovi (bylo vygenerováno ČVOP) - k deaktivaci Služby dochází při prvním pokusu o realizaci naplánovaného dobití následujícím po vystavení ČVOP;
 • v případě, že u Vodafone předplacené karty dobíjené prostřednictvím služby dojde ke změně platební metody na paušální.

Zákazník s předplacenou kartou si může vyžádat vystavení zjednodušeného daňového dokladu k dobití kreditu prostřednictvím Služby. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách www.vodafone.cz. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby). Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky poskytování Služby, s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

Tyto podmínky jsou účinné od 24. 6. 2024 a nahrazují podmínky ze dne 1. 10. 2020